ארגון ׳לביא׳ פועל למען זכויות האזרח מינהל תקין ועידוד ההתיישבות בישראל, באמצעות כלים מחקריים תקשורתיים מנהליים ומשפטיים.

אנו פועלים כדי לאתר התנהלות הפוגעת בסדרי המנהל התקין, ובדגש על מקרים בעלי משמעות ציבורית רחבה כדוגמת הטיה פוליטית של מערכות השלטון בישראל. אנו מבצעים מחקר עובדתי להבנת התופעה והיקפה, בוחנים את הליקויים המשפטיים הנוגעים להתנהלות זאת, ופועלים בכלים תקשורתיים מנהליים ומשפטיים, על מנת שליקויים אלו יתוקנו.