Monthly Archives: מאי 2016

התנועה להצלת ירושלים היהודית – מצג שווא חלקי ומטעה

רקע לפני כחודשיים נרשמה ברשות התאגידים 'התנועה להצלת ירושלים היהודית', התנועה מנהלת כעת קמפיין רחב למען מסירת חלקים מירושלים לרשות הפלסטינית, להלן נבחן את אמינות המידע והמסרים של דוברי התנועה. מייסדי התנועה חיים רמון ושאול [קרא עוד...]

קציני צה"ל נאלצים לעבור סדרות חינוך בארגוני הקרן החדשה לישראל

לפני מספר שנים [ב-2004] אישרו הרמטכ"ל ופורום מטכ"ל את המסמך הנקרא 'יעוד ויחוד', במסמך פורטו מספר עקרונות כמו גיבוש הזהות הלאומית, חיזוק הקשר לארץ ולערכי הציונות ועוד. המסמך הזה מוגדר על ידי צהל כתשתית לתפיסת [קרא עוד...]