אודות

ארגון לביא [ע”ר 580624724] נאבק למען זכויות האזרח ומינהל תקין בישראל

אנחנו מבצעים תחקירים ייחודיים, פועלים בכלים תקשורתיים ומשפטיים ומביאים למימוש תפיסת עולם ציונית במערכות השלטון בישראל.

בין חשיפותינו ופעולותינו בתקופה האחרונה:

חשיפה ועצירת וועדת קיצור עונש למחבלים אסירי עולם

הוצאת מכוני חינוך פוסט ציוניים מתכניות חינוך לקציני צה”ל

לדיווח על ליקויים נא שלחו מייל לכתובת legal@lavi.org.il

ניתן לתמוך בפעילות ארגון לביא באמצעות מערכת תרומות מאובטחת

 

 

לביא ברשת