ארגון זכויות האזרח תוקף: "עירוב פסול של הרפואה והפוליטיקה"

הסתדרות הרופאים הכריזה על שביתה בת שעתיים מחר על רקע המשך חקיקת הרפורמה המשפטית, דבר שעורר סערה רבה בעקבות הפגיעה החמורה הצפויה במטופלים הזקוקים לשירותי רפואה.

ארגון לביא העוסק בזכויות האזרח ומנהל תקין פנה במכתב התראה אישי למנהלי בתי החולים המתכננים להשתתף מחר בשביתה עליה הכריזה ההסתדרות הרפואית בישראל.

עו"ד כתבו: "היום הודיעה ההסתדרות הרפואית בישראל כי היא תשבית את הרפואה בישראל מחר בין השעות 8:30 – 10:30, וזאת בניגוד לדין ובניגוד למטרות הארגון שאמורות להיות מקצועי ולא פוליטי. עפ"י עמדת הר"י עצמה בהקשרים שונים "התפקיד של אספקת שירותי בריאות הינו בעל אופי ציבורי, המבוסס על חוק ביטוח בריאות חובה, הממומן מגביית מיסים, וקשור קשר ישיר כמובן לבריאות הציבור. על כן, יש להחיל את החובות החלות על גופים דו-מהותיים על הגופים המספקים שירותי בריאות לציבור."

עוד נכתב כי "על אף הצהרותיו של פרופ' ציון חגי, יו"ר הר"י, כאילו אין מדובר באירוע פוליטי, הרי שמדובר בשביתה פוליטית במובהק שאין לה קשר אמיתי לזכויות המטופלים או הרופאים כגוף מקצועי. שביתה, שכל מטרתה השפעה על רשויות השלטון לביצוע פעולות, תוך שימוש בכוח חוקי וכלכלי עצום ומונופוליסטי שניתן להר"י למטרות שונות בתכלית, הגנה על זכויות הרופאים והמטופלים – הן כאלה המתנגדים לרפורמה המשפטית והן אלה התומכים בה".

לסיכום נכתב: "שביתה פוליטית כזו, הנה אסורה על פי דין, והנה חמורה פי כמה וכמה מקום בו עסקינן בשירות חיוני לציבור ממדרגה ראשונה. זאת ועוד, הקריאה לשביתה שנעשית על-ידי מנהלים בכירים, מהווה לחץ בלתי הגון ואף מפלה כלפי עובדי בתי החולים שאינם מוכנים לערב רפואה ופוליטיקה, אך תלויים באותם מנהלים בקידומם האישי ובניהול היומיומי".

עכשיו 14

לביא ברשת