ארגון לביא לבית הנשיא: חשפו את הדו"ח השנתי כפי שקובע החוק

למרות הוראות החוק המחייב את פרסום הדו"ח השנתי, בית הנשיא טרם פרסם באתר האינטרנט את הדו"ח השנתי הכולל את הוצאות בית הנשיא לשנת 2017. ארגון לביא דורש היום מבית הנשיא: חשפו את הדו"ח השנתי ואת מקורות המימון של מיזם 'תקווה ישראלית' ותפקידי הקרן החדשה וארגון שתיל במיזם זה

חוק חופש המידע מחייב את הרשויות הציבוריות בישראל לפרסם מידי שנה דו"ח שנתי על פעילות הרשות. על פי תקנות חוק חופש המידע, המידע שעל הרשות הציבורית לפרסם כולל את תקציב הרשות בשנה החולפת ואת פירוט ההוצאות לפי סעיפי התקציב השונים. תקנות חופש המידע קובעות שרשות ציבורית שיש לה אתר אינטרנט תפרסם עותק של הדו"ח השנתי באתר האינטרנט של הרשות, וכמו כן נקבע כי: "דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יתפרסם לא יאוחר מ-1 ביולי בכל שנה".

למרות זאת, בדיקה שנערכה באתר האינטרנט של הנשיא בדף 'חופש המידע', מראה כי בית הנשיא לא פרסם עד כה ה-6 לספטמבר 2018 את דו"ח ההוצאות לשנת 2017, זאת למרות שחלפו למעלה מחודשיים מהתאריך שנקבע בתקנות חוק חופש המידע.

בפניית ארגון לבית לבית הנשיא נכתב כך: "אין להמעיט בחשיבותו הציבורית של דו"ח זה ובתועלת הציבורית שגלומה בשקיפות הנדרשת. שכן דו"ח זה אמור לחשוף על פי חוק, את תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת, ואת פירוט הוצאותיה של הרשות בשנה החולפת, כמו גם את תקציב הרשות לשנה הנוכחית ומידע נוסף על הקשר שבין הרשות הציבורית וארגוני החברה האזרחית". עוד נכתב כי: "בתוך עמנו אנו חיים, ויודעים שהוצאות ראשי המדינה זוכים לביקורת רבה ולעניין ציבורי רב, ומשכך היעדר פרסום כנדרש, פוגע באינטרס הציבורי באופן מובהק".

בשנים האחרונות מפעיל בית הנשיא את מיזם תקוה ישראלית בהיקף הולך וגדל. המיזם עוסק בסוגיות העוסקות בנושאים רגישים בחברה הישראלית, תוך הצהרה על הצורך בעיצוב מחדש של סוגיות אלו. בוועדת ההיגוי של חלק ממיזמי המשנה מצויים גופים הנתונים במחלוקת ציבורית עזה, כך לדוגמה בוועדת ההיגוי של מיזם המשנה 'קולקטיב אימפקט', מצויים הקרן החדשה ארגון שתיל ועוד.

השקת מיזם קולקטיב אימפקט בבית הנשיא הנערך במשותף עם הקרן החדשה – כחלק ממיזם 'תקווה ישראלית'

במסגרת מחקר מקיף שעורך ארגון לביא על מיזם 'תקווה ישראלית' של בית הנשיא, דרש הארגון מידע מפורט על מיזם 'תקווה ישראלית' שמופעל על ידי בית הנשיא, ועל תפקיד הקרן החדשה קרן וקסנר ארגון שתיל וארגונים פוליטיים נוספים בוועדת ההיגוי של מיזם קולקטיב אימקפט, שהינו חלק ממיזם 'תקווה ישראלית'.

חברי ועדת ההיגוי של מיזם קולקטיב אימפקט – מתוך אתר תקווה ישראלית שבבית הנשיא

 

 

 

לביא ברשת