ארגון לביא לרשות התאגידים – חשפו את המקורות הכספיים של 'מפקדים למען ביטחון ישראל'

ארגון לביא קרא היום לראש רשות התאגידים לנקוט באמצעים שברשותו ולחייב את עמותת 'מפקדים למען ביטחון ישראל' לחשוף את מקורותיה הכספיים, אשר משמשים למימון הקמפיינים הפוליטיים של העמותה.

לאחרונה מנהלת עמותת 'מפקדים למען ביטחון ישראל' קמפיין פוליטי מסיבי באמצעות שלטי חוצות בנתיבי איילון ובמקומות נוספים, כאשר מטרת הקמפיין להזהיר את תושבי ישראל ממדיניות שתוביל לרוב ערבי.

מבדיקת ארגון לביא עולה, כי עמותת 'מפקדים למען ביטחון ישראל' ניהלה בעבר קמפיינים דומים, כדוגמת 'בשביל ביטחון אמיתי צריך שינוי אמיתי', וכן הפצת תוכן ממומן בכלי התקשורת המרכזיים בישראל כנגד מדיניות נתניהו בסוגיית הגרעין האירני.

 

ארגון לביא הזמין היום מרשם העמותות את מסמכי עמותת מפקדים למען ביטחון ישראל, ולאחר עיון בכל מסמכי העמותה שהתקבלו, מתברר כי אף שעמותת מפקדים למען ביטחון ישראל הוקמה כבר בדצמבר 2014, בכל זאת במסמכי העמותה שהתקבלו, לא מופיע אף לא דו"ח כספי אחד שבו מדווחת העמותה לרשם העמותות על מקורותיה הכספיים כנדרש על פי סעיף 36 לחוק העמותות. גם חיפוש במקומות אחרים כדוגמת אתר גיידסטאר, העלה חרס בכל הנוגע לדיווחי העמותה על מקורותיה הכספיים.

גם כלי התקשורת שניסו להתחקות בעבר אחר מקורותיה הכספיים של עמותת מפקדים למען ביטחון ישראל, נענו על ידי משרד יחסי הציבור של העמותה כי אינם מעוניינים 'כעת' לחשוף את מקורותיה הכספיים של העמותה.

קמפיינים ציבוריים מסוג זה, המתפרסמים על פני שלטי החוצות בנתיבי איילון ובמקומות נוספים, והמשתמשים בשטחי פרסום בכלי התקשורת המרכזיים בישראל, עולים כסף רב, ומשכך פנה היום עו"ד דורון ניר צבי מטעם ארגון לביא, לראש רשות התאגידים עו"ד אייל גלובוס, על מנת שינקוט את האמצעים שברשותו לחייב את עמותת מפקדים למען ביטחון ישראל לדווח כנדרש על מקורותיהם הכספיים, המאפשרים את הקמפיינים הפוליטיים של העמותה.

 

 

לביא ברשת