ארגון לביא לשרת המשפטים: בדקי חשש ל'שיפוץ' בקורות החיים של מועמדת לעליון

ארגון לביא פנה היום לשרת המשפטים איילת שקד, בבקשה לבחון חשש ל'שיפוץ' קורות החיים של פרופ' יפעת ביטון, המועמדת לכהונת שופטת בבית המשפט העליון.

במסמך התלונה לשרת המשפטים נכתב, כי מפרסומי הקרן החדשה לישראל עולה כי עד לשנת 2013 לפחות, הייתה יפעת ביטון חברת הוועד המנהל של הקרן החדשה לישראל, וכמו כן ממסמך ישן של קורות חייה של יפעת ביטון עולה כי יפעת ביטון כיהנה גם כחברת וועדת המענקים של הקרן החדשה לישראל.

בנוסף לכך, יפעת ביטון כיהנה כחברת הוועד המנהל של תכנית המשפטנים של הקרן החדשה לישראל, שמטרתה להכשיר מנהיגות משפטית לקידום זכויות האדם והאזרח והצדק החברתי בישראל.

בתאריך 4/6/16, נערך דף הויקיפדיה של המועמדת פרופ' ביטון על ידי משתמש אנונימי, [85.64.3.42 IP, שעריכה זו הינה תרומתו היחידה לויקיפדיה], ובעריכה זו ערך והשמיט העורך האנונימי אזכור לקרן החדשה לישראל מפרס שקיבלה המועמדת יפעת ביטון בשנת 2013.

על מידת היכרותו של העורך האנונימי עם חייה של המועמדת, ניתן ללמוד מסוג הנתונים אותם הוסיף אותו עורך אלמוני באותה העריכה, המצביעים לכאורה על היכרות אישית עם חייה של המועמדת, לדוגמה:

  • עובדת היות אביה של המועמדת עובד מנח"י, ומנהל בית הספר במבוא חורון.
  • עיסוקה של אם המועמדת, ותחום התמחותה בהוראה ממוחשבת.
  • תחומי עיסוקה של המועמדת בצה"ל בפרוטרוט.
  • נסיבות היכרותה של המועמדת עם בעלה.
  • שמות ילדיה של המועמדת.

באוגוסט 2016, בסמיכות זמנים מטרידה לעריכת דף הויקיפדיה ומעט לפני פרסום מועמדותה של פרופ' ביטון לשפיטה בעליון, פורסם מסמך קורות חיים חדש ומפורט של פרופ' ביטון המכיל 11 עמודים, ולמרבה הפלא אין בקורות חיים אלו כל אזכור לתפקידיה הבכירים של המועמדת במוסדות הקרן החדשה לישראל.

ברור לכל שחברות במועצה הציבורית הבינלאומית של הקרן החדשה לישראל וחברות בוועד המנהל של תכנית המשפטנים של הקרן וחברות בוועדת המלגות של הקרן הינם תפקידים משמעותיים, ובתוך עמנו אנו יושבים, וברור וידוע שאזרחים רבים במדינת ישראל ובכללם חברים בוועדה לבחירת שופטים, סבורים שהתנהלות הקרן החדשה לישראל מזיקה למדינת ישראל.

ככל שבקורות החיים שהגישה המועמדת לוועדה לבחירת שופטים אין אזכור לכלל תפקידיה הבכירים בקרן החדשה לישראל, הרי שהדבר עלול לעלות כדי הטעיית חברי הוועדה שנושאים מעין אלו חשובים עבורם, משכך פנה היום ארגון לביא לשרת המשפטים איילת שקד, בבקשה לבחון האם בקורות החיים שהגישה יפעת ביטון לועדה לבחירת שופטים הוזכרו תפקידיה הבכירים של המועמדת יפעת ביטון בקרן החדשה לישראל, וככל שלא הוזכרו תפקידים אלו בקורות החיים התבקשה שרת המשפטים לנקוט בצעדים המתבקשים.

לביא ברשת