ארגון לביא: משטרת ישראל מבצעת חיפושים בהפשטה ללא בגדים

ארגון לביא טוען כי משטרת ישראל מבצעת בנערים חיפושים בהפשטה ללא בגדים, זאת ללא כל נוהל המסדיר זאת. עו"ד רום: "להפסיק את ההשפלות"

אלירן אהרון | 25.819 | ערוץ 7

משטרת ישראל מבצעת בנערים חיפושים בהפשטה ללא בגדים, זאת ללא כל נוהל המסדיר זאת, כך טוענים בארגון "לביא".

מדיווח של המשטרה עצמה עולה כי רק בתקופה האחרונה החל להיכתב בארגון נוהל מסודר בנושא. זאת למרות שבעבר הזהירה הסנגוריה הציבורית מפני התופעה, ואף הוטחה במשטרה ביקורת שיפוטית בנושא בעקבותיה זוכה נער אשר הוכח כי עבר עבירה אולם בוצע בו חיפוש בהפשטה שאינו חוקי.

שופט בית המשפט לנוער בירושלים, שמעון לייבו, זיכה בחודש פברואר האחרון נער גבעות אשר הפר צו ונכנס לשטח האסור בכניסה תוך שהוא יודע זאת. השופט החליט לזכות את הנער מכתב האישום שהוגש נגדו, על אף שהתביעה הוכיחה את קיומה של העבירה, מאחר שחוקרי מפלג פשיעה בימ"ר ש"י ערכו עליו חיפוש בהפשטה וללא בגדים כשלגופו תחתונים בלבד. זאת, מבלי שהיה להם חשד כי הוא מחביא דבר מה.

"הנאשם הופשט ממרבית בגדיו, הבגדים, כידוע, הנם סממן מובהק הנדרש לשמירה על צלם אנוש ובאמצעות הבגדים ניכר מותר האדם על הבהמה" כתב השופט לייבו בפסק הדין המזכה, "לא היה חשד קונקרטי שנשקף מהנאשם ולא עלתה כל אינדיקציה להחזקת חומרים פוגעניים על גבי הנאשם".

התביעה טענה כי מאחר ונותר עם תחתונים, הרי שלא מדובר בעירום מלא ולכן לא נדרש חשד להחזקת חומרים אסורים או פוגעניים. השופט דחה את הטענה וקיבל את טענותיו של סנגור הנאשם, עו"ד יצחק בם "אין בידי לקבל פרשנות זו שאמנם נסמכת מילולית על לשון החוק 'גופו הערום' שהינה לשון המתירה לכאורה מרחב תמרון רחב למאשימה, כל אימת שאין מדובר בעירום מלא, אולם למעשה חוטאת לתכלית החוק ולפרשנות המצמצמת שנתנה הפסיקה לחיקוקים המרחיבים סמכות המאשימה לפגוע בזכויות הפרט. נסיון לחלק בין עירום מלא לעירום בתחתונים, הינו חילוק מלאכותי בבחינת 'דק מן דק עד אין נבדק'. מבחינה מהותית הפגיעה בפרטיות ובצנעת הפרט הינה חמורה גם בחשיפה ברמת התחתונים, כך שאיני מוצא לנכון לאמץ ההבחנה שהועלו בסיכומי המאשימה שאינה תואמת רוח החוק ואף אינה מתיישבת עם כללי צניעות בסיסיים".

יתרה מכך, החוקרים שהעידו בתיק תיארו זאת כפעולה שגרתית הנעשית באופן קבוע במעצרים של נערי גבעות. חוקר ממפלג פשיעה לאומנית במחוז ש"י העיד בפני השופט: "זה הנוהל אצלנו. סגנון הפעילים שאנחנו מתעסקים אתם יום יום, ברגע שהם נעצרים, סמכות נלווית למעצר, אנחנו עושים עליהם חיפוש על הגוף עד רמת התחתונים".

בעקבות העדות על קיומו של נוהל הפשטה, שיגר "ארגון לביא" בקשת חופש מידע למשטרה ובה דרישה לקבל את הנוהל. להפתעת הארגון, השיבה המשטרה כי אין בכלל נוהל הפשטה במשטרה. "נוהל ההפשטה או 'חיפוש על גוף' המבוקש בבקשתך טרם קיים במשטרת ישראל" כתב רפ"ק יניב ארוס, הממונה על החופש המידע. עוד כתב כי המשטרה ומשרד המשפטים ממשיכים להחזיק בעמדה אשר נדחתה בבית המשפט "עמדת משטרת ישראל, אשר התקבלה ע"י משרד המשפטים היא כי חיפוש על גוף עצור כולל את האפשרות לחפש על גופו של אדם כשהוא נותר בבגדיו התחתונים ואין מדובר בחיפוש בהפשטה ובערום".

המשטרה ציינה "יחד עם זאת, בימים אלה נוהל 'חיפוש על גוף' נמצא בהליכי גיבוש ע"י הגורמים הרלוונטיים במשטרת ישראל, בשיתוף פעולה יחד עם משרד המשפטים".

"לצערנו משטרת ישראל ובפרט המפלג הלאומני בימ"ר ש"י מפרה את החוק, משפילה פעילים בהתיישבות ומפרה זכויות אדם" אמר עו"ד רום לערוץ 7, "זיכוי מהדהד של ידידי עו"ד יצחק בם קבע בית המשפט כי משטרת מחוז ש"י ע"י מפלג לפשיעה לאומנית מפעילה נוהל אסור של הפשטה כנגד 'סוג אוכלוסייה מסוים', זאת על פי הודאתה, היינו כנגד פעילים עם חזות של נוער הגבעות. אין מקום במדינה דמוקרטית ליחידה המתוקצבת בסכומי עתק ופועלת בניגוד לחוק, תוך השפלת אוכלוסייה מסוימת. לשמחתנו בעקבות פניתנו הודיעה המשטרה כי היא מגבשת נוהל חדש. ארגון לביא ימשיך לעקוב מקרוב אחר התנהלות המשטרה עד למיגור סופי של התופעה הפסולה".

נזכיר כי בדוחות אשר פרסמה בעבר הסנגוריה הציבורית הזהירה מפני פרקטיקת החיפושים בהפשטה לנערים. "ממגוון תיקים שבהם נחשפה התופעה נראה כי החיפושים המשפילים נערכו בניגוד לחוק, ותוך הפרה חמורה של זכותם החוקתית של העצורים לכבוד ולפרטיות" נכתב בדו"ח הסנגוריה הציבורית שפורסם ב2016, "עולה חשש לקיומה של פרקטיקה פסולה, חוצת מחוזות, של חיפושים בעירום מלא בעצורים בניגוד להסמכה בחוק, ותוך הפרת זכויותיהם החוקתיות לכבוד ולפרטיות. החיפושים המשפילים בעירום מותירים טראומה קשה בנפשם של העצורים, בכללם קטינים ואנשים ללא עבר פלילי, והסניגוריה מתכוונת להמשיך לפעול בנחישות למניעתם. זאת, בין במישור המשפטי באמצעות העלאת טענות מתאימות בבתי המשפט, ובין בהמשך פניות אל גורמי המשטרה בבקשה כי יפעלו למניעת הישנות המקרים המטרידים".

ממשטרת ישראל נמסר: "בניגוד לנטען אין כל הליך של 'חקירה בהפשטה' והמינוח בו השתמשת שגוי מיסודו. החוק (סעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי) קובע מפורשות כי שוטר העוצר אדם רשאי לערוך חיפוש על גופו, המוגדר כחיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו עד לרמת הבגדים תחתונים, זאת בהתאם לעמדתנו שאושרה ע"י משרד המשפטים בראשית העשור. למען הסר ספק ולמנוע הטעיית ציבור הקוראים לא מדובר בחיפוש בעירום מלא".

"יחד עם זאת לאור הצורך להתוות את שיקול הדעת של השוטר בעת ההחלטה על ביצוע הליך החיפוש כאמור, בימים אלו מתגבש במשטרה נוהל פרטני בנושא חיפוש על גוף עצור מול משרד המשפטים. למול תיק ספציפי זה שאוזכר ונוהל בדלתיים סגורות ולכן לא נפרט אודותיו, הרי שהורשעו חשודים רבים אחרים בבימ"ש חרף העובדה שהמשטרה הפעילה סמכות בסיסית זו המוקנית לה מכוח החוק כאמור. משטרת ישראל תמשיך להקפיד על כבודם וזכויותיהם של עצורים ונחקרים ותפעיל סמכויות אכיפה ושיטור בהתאם לשיקול דעת מקצועי וענייני בלבד", הוסיפו במשטרה.

לביא ברשת