דו"ח משרד המשפטים – פרס ועידוד לתופעת הפוליגמיה

דוח מסכם פוליגמיה- סיכום וטבלת המלצות

בניגוד להצהרות שרת המשפטים איילת שקד כי בכוונתה להילחם בתופעה, ההמלצות אותם מפרסם הצוות אשר בראשו עמדה מנכ"לית משרד המשפטים הגב' אמי פלמור ממעט להתעסק באכיפה כנגד התופעה, ובעיקר ממליץ על הטבות ו"גזרים" לעברייני הפוליגמיה.

"אנחנו מתקדמים צעד נוסף, במלחמה כנגד הפוליגמיה. מלבד העובדה כי ריבוי נשים היא עבירה פלילית, הרי שבמבט האנושי נשים וילדים החיים במשפחות פוליגמיות סובלים רבות המזנחה, דיכאון, אלימות פיזית ומצוקה נפשית. בנוסף, נשים החיות במשפחות פוליגמיות מיובאות ונקנות בכסף פעמים רבות מהרשות הפלשתינית על חשבונן של הנשים הבדואיות. רק זה לכשלעצמו יוצר מודעות והשתייכות פלשתינית לאומית למשפחותיהן שברשות. לאור כל זאת, יש להתמודד עם התופעה הזו במהירות". אמרה השרה שקד לפני מעט יותר משנה.

"הדו"ח אשר הוציא משרד המשפטים מחזק הלכה למעשה את הפזורה הבלתי חוקית, וכמעט שאינו עוסק בנושאי אכיפה" אומרים בלביא, "מתוך 83 סעיפי המלצות, רק 16 הראשונות נוגעות לאכיפה, וכל שאר ההמלצות עוסקות במפורט בהטבות מופלגות בנושאי חינוך, רווחה, תעסוקה, בריאות, פנאי ועוד.

הסעיפים הבודדים שעוסקים בנושאי האכיפה, מנוסחים באופן כוללני ולא נותנים מענה אפקטיבי."

בלביא מביאים כדוגמה לחיזוק דבריהם את סעיף 12 בדו"ח על פיו – "משטרת ישראל תעקוב אחר פרסומים בעיתונות הפלסטינית, באופן שיטתי, תאסוף את המידע ותפתח בחקירה במגמה למנוע נישואין פוליגמיים לנשים פלסטיניות, ותתריע בפני הגבר כי עומד לעבור עבירה פלילית" לשון הסעיף. "וכי משטרת ישראל היא מוקד עידכון? על הדו"ח היה לקבוע כי יפתחו הליכים פלילים כנגד המפרסמים, ולא רק ליידע אותם בעניין" תקפו בלביא.

בנוסף מצביעים בלביא על התעלמות הדו"ח מעבירות המשנה של עברייני הפוליגמיה "המלצות הדו"ח אינם נותנות מענה לנושאים הבסיסיים ביותר של עבריינות הפוליגמיה –

* יבוא נשים מהרש"פ וירדן וסיני – אין המלצות כיצד לבצע אכיפה אפקטיבית בנוגע לעבירות על חוק הכניסה לישראל ושהיה בלתי חוקית, אין המלצות כיצד להתמודד עם רישום ילדים של אמהות פלסטיניות ממשפחות פוליגמיות כאזרחים.

* עבירות הונאת הביטוח הלאומי ורשות מקרקעי ישראל – אין המלצות מעשיות כיצד להתמודד עם ההונאות העצומות שמבצעים עברייני הפוליגמיה.

* צמצום הפזורה הבלתי חוקית – למרות שבפזורה הבלתי חוקית היקף הפוליגמיה גדול פי 1.5 לעומת הפוליגמיה במקומות המוסדרים, בכל זאת בהמלצות משרד המשפטים אין רמז לצמצום הפזורה הבלתי חוקית.

לעומת זאת סעיפי ההטבות לפזורה הבדואית מנוסחים עד לפרטים הקטנים, ומעמיסים הוצאה תקציבית אדירה, עד כדי כך שבסופו של הדו"ח נכתב [סעיף 75] כי יש "לגבש תוכנית ארוכת טווח שתחליף את תכניות החומש. תוכנית זו תכלול שינויי מדיניות ותוביל לחלוקת משאבים ציבוריים באופן שבו תזכה האוכלוסייה הבדואית למענים הראויים ללא צורך בהסתמכות על תקציבים ייעודיים מיוחדים," הוסיפו בלביא.

לסיום קרא מנכ"ל ארגון לביא יוסף בן ברוך לשרה שקד לגנוז את הדו"ח "מדובר בדו"ח עידוד ופרס לפוליגמיה. מצופה היה שהדו"ח שיצא מתחת ידי משרד המשפטים יעסוק בנושאי חוק ואכיפה, תחת זאת אנו רואים לנגד עינינו דו"ח שמתגמל בסכומי עתק את עברייני הפוליגמיה ומשפחותיהם בעשרות סעיפים, ונוגע בקצה קצהו של נושא האכיפה בסעיפים בודדים. מדובר בדו"ח שערורייתי ובלתי מתקבל על הדעת ואנו קוראים לאיילת שקד להפגין מנהיגות ולהורות על גניזת הדו"ח והמלצותיו השערורייתיות".

בתוך כך, הזכירו בלביא כי גם רה"מ בנימין נתניהו הצהיר בעבר במהלך ישיבת ממשלה בנושא כי: "הקצבאות עולות וגדלות כמספר הילדים, זו תעשייה ענקית שמספקת תמריץ להביא נשים מירדן ומסעודיה".
נתניהו הוסיף אז כי "אנו אוכפים את הבנייה הבלתי חוקית ועכשיו גם נאכוף את הנושא הזה".

לביא ברשת