חשיפה: האיחוד האירופי מממן פעילות להשפעה על תקציב מדינת ישראל

האיחוד האירופי מממן סדנאות לאקטיביסטים מארגוני שמאל לצורך השפעה על תקציב המדינה, הסדנאות מופעלות על ידי ארגוני הקרן החדשה

בימים אלו החלה ההרשמה לסדנת 'תקציביזם – אקטיביסטים משפיעים על התקציב', שמטרתה להעניק למשתתפי הסדנה ידע וכלים להשפעה על תקציב המדינה.

מיזם 'תקציביזם', הינו פרויקט הדגל של עמותת הסדנה לידע ציבורי, עמותה המקבלת מהקרן לישראל חדשה סכומים משמעותיים מידי שנה כתמיכה כללית בפעילות העמותה, ובמצטבר קיבלה הסדנה לידע ציבורי מהקרן החדשה קרוב למיליון ש"ח.

במסגרת הפרויקט פותח קורס אונליין על תהליכי התקצוב בישראל, השחקנים השונים, והדרכים להשפיע ולקחת חלק בו, וכן פותח אתר בשם 'מפתח התקציב'

צילום מסך מתוך אתר 'מפתח התקציב'

על פי הצהרות העמותה, מיזם 'תקציביזם' נועד: "להגביר בקרב החברה האזרחית בישראל את הידע ההבנה והיכולת, להשפיע על תהליכי התקצוב וחלוקת המשאבים הציבוריים בישראל", ולדברי מנהלי העמותה בשנת פעילות זו, ליווה המיזם כשלושים נציגים מ"ארגוני החברה האזרחית בישראל".

מדו"ח שהגישה לאחרונה העמותה לרשות התאגידים ובו תצהיר על תמיכותיה מישויות מדיניות זרות, מתברר שברבעון השני של 2018, העניק האיחוד למיזם 'תקציביזם' כחצי מיליון ש"ח, זאת בנוסף ל-527,110 ש"ח נוספים שהעביר האיחוד האירופי לטובת מיזם 'תקציביזם' בשנת 2017.

למרות תמיכתו המשמעותית, נראה שבאיחוד האירופי מבינים את הבעייתיות שבמיזם, ומשום כך בסוף האתר באותיות הקטנות, ניתן למצוא את מה שנראה כמו מס שפתיים באמצעות ההצהרה הבאה: "אתר זה פותח ותוחזק בסיוע האיחוד האירופי. האחריות הבלעדית על תכניו נתונה בידי הסדנה לידע ציבורי ואינם בהכרח משקפים את עמדות האיחוד האירופי".

צילום מסך מתוך אתר 'תקציביזם'

 

 

לביא ברשת