המאבק בפוליגמיה: צוות מיוחד יבחן את ייבוא הנשים מהרש"פ

צוות חדש בראשות מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים יבחן את תופעת נישואי הבדואים לנשים 'פלסטיניות', ואת הדרכים להתמודד עם יבוא הנשים מהרש"פ לישראל, המלצות הצוות יוגשו בתוך חצי שנה לוועדת השרים לענייני פוליגמיה. ארגון לביא: זוהי תחילת מגמה חיובית, הגיעה העת לטיפול אפקטיבי ביבוא הנשים מהרש"פ לצרכי פוליגמיה.

שרת המשפטים איילת שקד הודיעה אמש -7.10.18- בתום ישיבת וועדת השרים למאבק בפוליגמיה, על הקמת צוות בראשות מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, שתפקידו יהיה לבחון את השפעת נישואי בדואים לנשים מהרש"פ על תופעת הפוליגמיה.

ממצאים רשמיים שנחשפים כעת על ידי ארגון לביא, מלמדים כי משטרת ישראל התנהלה עד כה באופן רשלני במיוחד, וכי "במשטרת ישראל לא קיים מידע ממוחשב וזמין" על נשים פלסטיניות שיובאו לארץ לצורך נישואי פוליגמיה עם בדואים. הסיבה הרשמית לחוסר המידע הממוחשב והזמין במשטרת ישראל, הינה משום שלנשים אלו "אין מעמד חוקי בישראל".

מסמכים רשמיים נוספים שהגיעו לידי ארגון לביא, מלמדים כי גם גורמי האכיפה במשרד המשפטים מתנהלים באופן רשלני במיוחד בנושא זה, וכי בשנה שחלפה מאז הנחיית היועמ"ש שבה התייחס לבעייתיות של נישואי עברייני הפוליגמיה לנשים 'פלסטיניות', לא הועמדו לדין עברייני פוליגמיה שהבריחו נשים מהרש"פ בגין עבירות על חוק הכניסה לישראל.

תופעת ייבוא הנשים לישראל מהרש"פ מירדן וממקומות נוספים לצרכי עבריינות הפוליגמיה במגזר הבדואי הולכת ומתגברת בשנים האחרונות, ובפסק דין שנתן סגן נשיאת בית המשפט לענייני משפחה השופט אלון גביזון נכתב כך: "בבקשות רבות להצהרת אבהות אשר באות לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, מדובר בנישואי פוליגמיה של גברים בדואים ישראלים עם נשים פלסטיניות תושבות האזור". השופט גביזון מדגיש כי "אין מדובר בתופעה שולית אלא בבקשות רבות המוגשות מידי שנה והמתייחסות לילדים רבים".

עד כה נראה שהמאבק המתוקשר בפוליגמיה טרם ירד לשטח, הקמתו של צוות ייעודי בראשות מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, עשויה להיות סנונית ראשונה המבשרת על התייחסות רצינית של רשויות האכיפה לייבוא הנשים מהרש"פ לצרכי עבריינות הפוליגמיה.

 

לביא ברשת