ארגון לביא למבקר המדינה: העבר ליועמ"ש את הממצאים המפלילים כנגד הרשימה המשותפת

ארגון לביא פנה היום למבקר המדינה בדרישה שיעביר ליועץ המשפטי לממשלה את הממצאים שבידי מבקר המדינה, המצביעים על כך שאנשי מפלגת הרשימה המשותפת ביצעו עבירות פליליות חמורות.

את דרישת ארגון לביא הגיש היום עו"ד דורון ניר צבי למבקר המדינה, בעקבות דו"ח שהוציא לאחרונה המבקר ובו ממצאים חמורים וחריגים בהתנהלות מפלגת הרשימה המשותפת, והמעלים חשש לעבירות פליליות חמורות כדוגמת רישומים כוזבים במסמכי תאגיד וזיופי חוזים, וכך כתב המבקר:

  • "בדיקת החוזים העלתה ליקויים חמורים המעלים חשש כי החוזים אינם משקפים את מהות ההוצאה בפועל וכי אין מדובר בחוזי שכירות כמוצג"
  • "נערכו כמה חוזים עם אותם משכירים בחתימות שונות או חוזים עם משכירים שהם בני משפחה המתגוררים באותו נכס"
  • "נמצאו חוזים שבהם חתימתו של המשכיר זהה לחתימתו של השוכר (נציג הסיעה)"
  • "נמצאו חוזים שנעשו בהם שינויים בכתב (לגבי תקופת השכירות או דמי השכירות) בלא שהם אושרו בחתימת שני הצדדים"
  • "חוזים רבים נחתמו לאחר תחילת תקופת השכירות וחלקם אף בתום תקופת השכירות"
  • "בחלק מהחוזים דמי השכירות הנקובים היו גבוהים מהסכומים ששולמו בפועל למשכירים"
  • "התנהלות הסיעה כמתואר לרבות הודעתה כי הסכמי השכירות עליהם היא חתומה אינם משקפים את המציאות והיעדר אסמכתאות להוצאות בסכומים העולים על מיליון ₪ מעלה חשש כבד כי מדובר בחוזים פיקטיביים לתשלום הוצאות שמהותן אינה ידועה ועל כן לא ניתן לקבוע שמדובר בהוצאות בחירות כהגדרתן בחוק. לעומת זאת בנסיבות הללו ניתן לקבוע כי הרישומים בחשבונות הסיעה אינם משקפים נכונה את פעולותיה. יש לראות בחומרה מצב שבו סיעה מציגה לפני מבקר המדינה מצג שווא בדבר מהות הוצאותיה המשולמות רובן ככולן מכספי הציבור [ההדגשה במקור]".
  • "עוד נמצא בבדיקה כי אותה סיעה כללה בחשבונותיה הוצאות בסך של כ-567,000 ₪ עבור רכישת תלושי דלק לשימוש ביום הבחירות … על פי חישובי עובדי משרדי דלק בעלות האמורה מאפשר נסיעות של כ-800,000 קילומטרים ולא סברי שביום הבחירות בלבד נדרשו נסיעות בהיקף כה ניכר".

במכתבו של עו"ד ניר צבי למבקר המדינה, נכתב כי אין די בדבריו של מבקר המדינה כי המבקר "רואה בחומרה רבה התנהלות לא תקינה זו של הסיעה, אשר לא רק שלא הקפידה על מילוי הנחיותיי, אלא שאף הציגה אסמכתאות שאינן משקפות את הוצאותיה" ואין די בכך שהמבקר מודיע כי הדו"ח בעניינה של הרשימה המשותפת "אינו חיובי".

עו"ד ניר צבי דרש ממבקר המדינה לפעול בהתאם לחובתו בסעיף 14ג לחוק מבקר המדינה, שבו נכתב כי "במידה והעלתה הביקורת חשש למעשה פלילי, יביא המבקר את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה", לדבריו של ניר צבי לשון החוק מורה על כך שהדבר איננו נתון לשיקול דעתו של מבקר המדינה וכי המבקר מחויב להביא את העניין לידי היועץ המשפטי לממשלה. עוד הוסיף עו"ד ניר צבי כי כך נעשה במקרים דומים בעבר.

מארגון לביא הפועל למען מנהל תקין בישראל נמסר: "דו"ח מבקר המדינה שפורסם בעניין הרשימה המשותפת מעלה חשש לעבירות פליליות חמורות ביותר של רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות זיוף והונאה, אנו קוראים למבקר המדינה להביא את העניין לידיעתו של היועץ המשפטי לממשלה, על מנת שהיועץ המשפטי יפתח לאלתר בחקירה פלילית בעניין זה".

[/fusion_text]

 

לביא ברשת