העליון הכריע: מני מזוז לא ימונה לקדנציה מלאה כיו"ר הוועדה למינוי בכירים

מינוי הרמטכ"ל בסכנה?בית המשפט העליון נעתר היום (חמישי) בפה אחד לעתירת ארגון לביא והורה על ביטול מינויו של מני מזוז כיו"ר הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים  למשך תקופת כהונה מלאה, בת שמונה שנים. אם גנץ ירצה להשלים את הליך בחירת הרמטכ״ל, הממשלה תצטרך לאשר את המינוי של מזוז לעניין זה בלבד ולא לתקופה המלאה.

לדברי השופט סולברג, אף שישנה אפשרות להורות על מינוי קבוע גם בתקופת בחירות, "יש לזכור כי נקודת המוצא בהקשר זה היא הימנעות ככל האפשר מעשיית מינויים, כאשר גם כשנוצר צורך ספציפי במינוי הכרחי, יש להעדיף מינוי זמני, על-פני מינוי קבוע, למעט מקרים חריגים שבחריגים. דא עקא, מחוות הדעת שהובאה לפני הממשלה, ומן הטיעונים שנשמעו בכתב ובעל-פה, התברר כי משיבי הממשלה הפכו את החריג לכלל ואת הכלל לחריג, משקבעו כנקודת מוצא, כי אין לסטות ממנגנון המינויים שבהחלטת הממשלה, תוך יִשׂוּם שגוי של הכללים המשפטיים שנקבעו לתקופת בחירות".

כאמור, את העתירה המקורית נגד מינויו  הגיש ארגון לביא, שטען כי אין לבצע מינוי זה בתקופת ממשלת מעבר. "המינוי אינו סביר, ומהווה ניסיון לקבוע עובדות עבור הממשלה שתקום לאחר הבחירות", נכתב בעתירה. עוד נטען כי "המינוי נעשה משיקולים זרים. השופט בדימוס מזוז נתפס כאדם שנוי במחלוקת, שנצבע בצבעים פוליטיים עזים, וזאת בשל התבטאויותיו הן בעת כהונתו, וביתר שאת אחריה. המתבונן מן הצד עלול לקבל את הרושם כי הצבע הפוליטי של השופט בדימוס מזוז הוא שעומד ביסוד הרצון של ראש הממשלה למנותו לתפקיד יו"ר הוועדה המייעצת ולהותירו כמורשת הממשלה הזאת לממשלות הבאות".

בניסיון למצוא פשרה בין הצדדים, הציע בית המשפט מתווה שלפיו יבוטל מינויו של מזוז, השופט בדימוס, לכהונת היו"ר למשך שמונה שנים והוא יכהן רק לצורך בחינת מועמדותו של הרצי הלוי לתפקיד הרמטכ"ל. בתגובה טענה היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה כי היא מתנגדת לצעד זה, מכיוון "שהדבר יהיה בבחינת פגיעה במדיניות הרוחבית של הממשלה, ופותח פתח לכרסום במעמדם העצמאי והחשוב במיוחד של חברי הוועדה כשומרי סף".

מתן וסרמן באתר מעריב

לביא ברשת