השתתפות ארגוני ימין בוועדת משרד הבריאות אינה תורמת לנושא המקצועי

ארגון לביא דרש ממשרד הבריאות להסביר מדוע לא הוזמנו ארגוני ימין לוועדה מקצועית של משרד הבריאות שניסחה קוד אתי מהפכני עבור אזרחי ישראל, וכיצד בחר סמנכ"ל המשרד פרופסור איתמר גרוטו דווקא את ארגוני השמאל הקיצוני והמרכז הרפורמי להשתתף בקביעת עמדת המשרד הבריאות. תשובת משרד הבריאות הינה כי הוזמנו רק נציגים "שיש להם תרומה משמעותית לנושא המקצועי".

בדצמבר 2016 מונה פרופ' גרוטו לעמוד בראש הוועדה המתכללת בנושא גזענות ואפליה במערכת הבריאות, כתב המינוי תפס את גרוטו לאחר השתתפותו בתכנית החודשית של קרן ווקסנר שנערכה באותה השנה. בגילוי לב מספר פרופ' גרוטו כי בתחילה היה נדמה לו שנושא הוועדה מיותר, אך לאחר "מסע אישי" שעבר, הבין שפעולות או החלטות שקיבל בעבר, יכולות להיתפס ולהיות מובנות כמפלות או אף כגזעניות.

בראשית הדרך, קיבלה הוועדה בראשות פרופ' גרוטו "החלטה חשובה" להרחיב את הפורום של הוועדה ולכלול בו נציגים של מערכת הבריאות, אקדמיה ו"חברה אזרחית". אך באופן תמוה נציגי ארגונים שנבחרו על ידי פרופ' גרוטו, מזוהים עם השמאל הקיצוני ועם הקרן החדשה לישראל, ובהם רופאים לזכויות אדם, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, הקשת הדמוקרטית, האגודה לזכויות האזרח ועוד, ואף לא ארגון אזרחי אחד המזוהה עם תפיסות ימין מרכז.

ארגוני שמאל קיצוני אלו, חברו לצוות המפתח שבוועדת משרד הבריאות שנקרא 'צוות המניעה', ותפקידו היה לנסח טיוטת קוד אתי מהפכני עבור משרד הבריאות, וכן המלצות רבות שהוגשו לאישורו של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן.

היעדרם הבולט של ארגונים המזוהים עם הימין ו/או המרכז הישראלי מוועדת משרד הבריאות, הביא את ארגון לביא לפנות למשרד הבריאות בדרישה להסביר את הבחירה בארגוני השמאל הקיצוני דווקא. כמו כן, התבקש משרד הבריאות להשיב לאיזה ארגונים נוספים פנה המשרד על מנת לבחון האם נעשתה פנייה כלשהיא לארגוני חברה אזרחית המזוהים עם הימין.

בתשובת משרד הבריאות ללביא נכתב, שצירוף משתתפים נוספים מארגוני החברה האזרחית נעשה "על סמך מיפוי נציגים שיש להם תרומה משמעותית לנושא המקצועי", וכי מדובר בארגונים "שעסקו או עוסקים בנושאים הקשורים בגזענות, אפליה והדרה חברתית בכלל או בבריאות באופן ספציפי", ומשכך מטה משרד הבריאות סבור שאלו הם הארגונים המסוגלים להעניק "תרומה משמעותית" לנושא שבנדון.

מתשובת משרד הבריאות עולה, שעל פי תפיסת מטה משרד הבריאות והוועדה בראשות פרופ' איתמר גרוטו, ארגוני החברה האזרחית המזוהים עם הימין ו/או המרכז הפוליטי אינם מסוגלים לתרום תרומה משמעותית בנושא גזענות ואפליה במערכת הבריאות, ובהשלכות האפשריות של המלצות הוועדה.

עמדת מטה משרד הבריאות בנושא זה, הינה המשך ישיר לעדות מטה המשרד, על כך שבמטה משרד הבריאות שורה "רוח חברתית פרוגרסיבית", המהווה קרקע איתנה "להתמודדות עם גזענות אפליה והדרה".

היעדרם של ארגוני חברה אזרחית ימניים בוועדה, מנע את התייחסות הוועדה לנושאים הקשורים בהכרח לנושא הדיון, ובהם קריסת מחלקות בבתי החולים הציבוריים עקב תיירות מרפא מהרש"פ, וכן התמודדות מערכת הבריאות בעת משבר ביטחוני עם חוסר נכונות של חלק מהרופאים המגיעים מהמגזר הערבי, לטפל בחיילי צה"ל. שיקולי ביטחון שאותם ראוי חברי הצוות כבלתי רלוונטיים, ועוד.

הדרתם של ארגוני הימין ונתינת הבמה באופן מוחלט לארגוני השמאל הקיצוני, הביאה לכשל חמור של משרד הבריאות, ולדו"ח שערורייתי הנשען על הנחת היסוד, ולפיה "הגזענות היא תופעה שכיחה במדינת ישראל", וכי יש לה "מופעים בכל שכבות החברה, החל במוסדות ובנבחרי ציבור ודרך התושבים עצמם".

נוכח הכשל המובהק בהתנהלות הוועדה, קורא ארגון לביא לסגן שר הבריאות ליצמן, להורות על גניזת הדו"ח המבוסס על תפיסות המרכז הרפורמי לדת ומדינה וארגוני השמאל הקיצוני, ולהורות על בחינה מאוזנת של הסוגיה תוך מתן אפשרות למגוון התפיסות שבחברה הישראלית לבוא לידי ביטוי.

 

 

 

 

לביא ברשת