תת ניצב יובל גת בחוות דעת ששווה מיליונים – ממליץ על חברת גולדפינגר בלי לדווח על חברותו עם ליאור חורב

בפברואר 2016 אישרה וועדת המכרזים למשטרת ישראל לשכור יועץ תקשורת חיצוני עבור המפכ"ל. לצורך איתור יועץ התקשורת אישרה הוועדה למשטרת ישראל לערוך מכרז סגור, שייערך בין ארבע גופים בלבד: חברת גולדפינגר, ספוט תקשורת, יובל פלג, בועז ליברמן. באותו החודש פרסמה משטרת ישראל מכרז סגור, וב-24.2.16 זכתה בתפקיד חברת גולדפינגר למשך שנה.

במקביל, בתאריך 25.2.16 פורסמה ידיעה קצרה בכלי התקשורת על כך שמפכ"ל המשטרה החליט למנות לתפקיד ראש חטיבת אוכלוסייה ותקשורת את יובל גת שיקבל דרגת תת ניצב, על פי פרסומים אלו חטיבת אוכלוסייה ותקשורת שבראשה יעמוד תנ"צ גת, תרכז את הטיפול בתקשורת ודימוי המשטרה בקרב הציבור.

בסוף פברואר 2017 אישרה וועדת הפטור של החשב הכללי את המשך ההתקשרות של משטרת ישראל עם חברת גולדפינגר עד לפברואר 2018, ועם אופציה להארכה נוספת עד פברואר 2019, המתקרב ובא.

במהלך התקופה, היועץ הפוליטי ליאור חורב הנמנה על צוות חברת גולדפינגר שבבעלות בן דודו טל גולדפינגר, התבטא לא אחת כנגד נתניהו ובכירי הליכוד. התבטאויות אלו עוררו סערה ציבורית גדולה, נתניהו אמר ש"מאז מינויו של ליאור חורב ליועץ חיצוני של המשטרה, ההדלפות הפכו לצונאמי", וכן ש"יש כאן מסע ציד תקשורתי שקוף נגד ראש הממשלה". בתחילת נובמבר 2017 פורסם כי מבקר המשרד לבט"פ קבע שליאור חורב הפר את תנאי העסקתו, וזמן קצר לאחר מכן באותו החודש, פורסם שליאור חורב הודיע כי יפסיק לייעץ למשטרה, את 'מכתב ההתפטרות' ממתן שירותי ייעוץ למשטרה, שלח חורב לתנ"צ יובל גת.

תנ"צ יובל גת נותן חוות דעת ששווה מיליונים ולא טורח לספר על הקשר בינו ובין יו"ר החברה ליאור חורב

לקראת סוף שנת ההתקשרות הראשונה של משטרת ישראל עם חברת גולדפינגר, בדצמבר 2016, כתב ראש חטיבת אוכלוסיה ותקשורת במשטרה תנ"צ יובל גת, חוות דעת לוועדת המכרזים, על רקע רצונה של משטרת ישראל להמשיך את ההתקשרות עם חברת גולדפינגר בלי לערוך מכרז כלשהוא. תנ"צ יובל גת כתב בחוות דעתו בשבחה של חברת גולדפינגר, שהעניקה למפכ"ל ולמשטרה ייעוץ מקצועי בפרויקטים מיוחדים בשנה החולפת, והוסיף כי הבקרה על עבודת חברת גולדפינגר במגוון הנושאים המקצועיים מתבצעת על ידי חטיבת אוכלוסיה ותקשורת, שנמצאת כאמור תחת פיקודו, תנ"צ גת סיים את חוות דעתו בכך ש"עמדתי כראש חטיבת אוכלוסיה ותקשורת הינה כי קיים צורך בהתקשרות" עם חברת גולדפינגר, וכי "כניסתה של חברה אחרת ליעוץ בתחום זה עלולה להסיג אותנו אחורה".

חוות דעתו של תנ"צ יובל גת שמתפרסמת כאן לראשונה, התקבלה לאחר בקשת חופש מידע שהגיש ארגון לביא למשטרת ישראל, ולאחר התראה לפני נקיטת צעדים משפטיים.

תנ"צ יובל גת "כניסתה של חברה אחרת ליעוץ בתחום זה עלולה להסיג אותנו אחורה"

על סמך חוות דעתו של ראש חטיבת אוכלוסיה ותקשורת תנ"צ יובל גת, פנה בינואר 2017 מפכ"ל המשטרה גם הוא לוועדת המכרזים, וביקש להאריך את ההתקשרות עם חברת גולדפינגר לשלוש שנים נוספות ללא מכרז, המפכ"ל כותב בחוות דעתו כי הבקרה על פעילות הספק [גולדפינגר] נעשית על ידי את"ק [חטיבת אוכלוסיה ותקשורת בפיקודו של תנ"צ יובל גת], וכל זאת בהתאם למכתבו המפורט של ראש חטיבת את"ק תנ"צ יובל גת.

המפכ"ל מציין כי התקציב שהוקצה לצורך ההתקשרות עומד הינו עד 800,000 ש"ח בשנה, והבקשה היא לשלוש שנות התקשרות נוספות ללא מכרז, ובסך הכל התקציב עבור התקשרות זאת הינו כ-2,400,000 ש"ח.

מפכ"ל המשטרה – הבקרה על חברת גולדפינגר נעשית על ידי חטיבת אוכלוסיה ותקשורת

זמן לא רב לאחר מכן, בפברואר 2017, כתב יועמ"ש המשטרה תנ"צ שאול גורדון חוו"ד קצרה לוועדת המכרזים, שמתבססת על דבריהם של תנ"צ יובל גת ומפכ"ל המשטרה אלשיך, ובסיכומה כתב תנ"צ גורדון כי ניתן לאשר את התקשרות משטרת ישראל עם חברת גולדפינגר.

בכל חוות הדעת המפורטת של תנ"צ גת, שבה הוא משבח את חברת גולדפינגר, ושעליה הסתמכו מפכ"ל המשטרה ויועמ"ש המשטרה, לא נמצא אפילו פעם אחת איזכור לכך שכותב חוות הדעת המקצועית תנ"צ יובל גת, הינו מקורבו של בכיר חברת גולדפינגר – ליאור חורב.

לליאור חורב ולתנ"צ יובל גת קשרי חברות קודמים עוד לפני חוות הדעת, שניהם היו בכוורת של שאול מופז, כשליאור חורב שימש כיועץ האסטרטגי ומנהל הקמפיין ויובל גת היה אז מנהל מטה ההסברה, וכפי שניתן לראות מהתצלומים הבאים, ליאור חורב ותת ניצב יובל גת מקיימים קשרים חבריים גם בתקופה שקדמה לחוות הדעת של תנ"צ יובל גת.

מתוך דף הפייסבוק של ליאור חורב – יוני 2014
מתוך דף הפייסבוק של ליאור חורב – אפריל 2014 – בוגוטה קולומביה
מתוך דף הפייסבוק של ליאור חורב – 2 באפריל 2014

מסמך נוסף שמלמד על היחס הקרוב בין תנ"צ גת ובין ליאור חורב, נמצא באתר האינטרנט של חברת קנבסקי תקשורת. במסמך זה שהועלה לאתר החברה ביום 13.12.16 ממליץ תנ"צ יובל גת על אדי קנבסקי, ובחתימת מסמך זה אלו הנתונים שנבחרו לתאר את פעלו המקצועי של יובל גת: "צה"ל , משרד החוץ , לשכת רה"מ, הרבה שנים בהייטק, עובד עם איל ארד וליאור חורב".

אז אולי תגידו שליאור חורב הוא בסך הכל בורג קטן ולא משמעותי בחברת גולדפינגר, ובכן זה בערך מה שמפכ"ל משטרת ישראל רוני אלשיך ניסה לומר בדיון בוועדת הפנים של הכנסת ביום 22.3.17, קצת אחרי שמשטרת ישראל האריכה את ההתקשרות עם חברת גולדפינגר בפעם השניה, והציוצים של חורב נגד בכירי הליכוד חרגו מגבולות הסביר, טען אז מפכ"ל המשטרה בוועדת הפנים של הכנסת, כי ליאור חורב הוא בסך הכל "אחד האנשים" שמועסקים על ידי חברת גולדפינגר.

מפכ"ל המשטרה בוועדת הפנים של הכנסת – 22.3.17

תיאורו של המפכ"ל את ליאור חורב כ"אחד האנשים" בחברת גולדפינגר, רחוק מאוד מלשקף את המצב וחוטא לאמת באופן בוטה.

בניגוד לדברי המפכ"ל, ליאור חורב הוא ממש לא "אחד העובדים" בחברת גולדפינגר. חורב הוגדר בדף אודות שבאתר חברת גולדפינגר בתגית 'הצוות המוביל', כיושב ראש של חברת גולדפינגר. הגדרתו זו של ליאור חורב באתר החברה, בדף ABOUT US בתגית LEADING TEAM מתועדת מיום 15 בפברואר 2017, באמצעות מערכת archive.org המאפשרת לראות את ההיסטוריה של דפי אינטרנט שונים.

לאחר זמן, 'נשמטה' מדף 'אודות' של חברת גולדפינגר תגית 'צוות מוביל', וממילא לא ניתן לראות מי מוגדר יו"ר החברה, אך ממקורות עדכניים אחרים נראה שליאור חורב עדיין משמש בתפקיד יו"ר החברה, וכך גם מתיעוד אתר החברה בתאריך 14.8.18.

אז מה היה לנו כאן , תת ניצב בתפקיד שנותן חוות דעת 'מקצועית' לוועדת המכרזים, ולפיה חברת גולדפינגר היא היחידה שמתאימה לתפקיד בהיקף 2.4 מיליון ש"ח, וכי הבקרה על חברת גולדפינגר נעשית על ידי חטיבת אוכלוסייה ותקשורת שבראשותו של תנ"צ יובל גת, ובכל זאת ולא טורח לציין בחוות הדעת שלו שהוא ויו"ר חברת גולדפינגר ליאור חורב, חברים. על חוות הדעת הזאת מסתמכים המפכ"ל ויועמ"ש המשטרה, שפונים גם הם לוועדת המכרזים כדי להמשיך את ההתקשרות של חברת גולדפינגר בלי מכרז, וכשמפכ"ל המשטרה מגיע לוועדת הפנים של הכנסת חודש אחרי חידוש ההתקשרות, הוא בוחר להציג את ליאור חורב כ"אחד האנשים שמועסקים בחברת גולדפינגר", למרות שליאור חורב הוא לא פחות ולא יותר מיו"ר חברת גולדפינגר.

ניגודי עניינים וזיקות פוליטיות

במכתבו של מפכ"ל המשטרה לוועדת המכרזים בסוף ינואר 2017, כתב המפכ"ל כי לאחר קבלת אישור החשב הכללי נבחרו מספר גופים לצורך מכרז סגור בשל עיסוקם בתחום, נסיונם בביצוע פרוייקטים דומים בגופים ציבוריים וממשלתיים, ובשל "היעדר זיקה פוליטית".

היעדר זיקה פוליטית – מתוך מכתבו של המפכ"ל מינואר 2017

דבריו אלו של המפכ"ל שנועדו לשכנע את חברי וועדת המכרזים לאשר את המשך התקשרות משטרת ישראל עם חברת גולדפינגר ללא מכרז, דורשים בירור. שכן, באתר הבית של חברת גולדפינגר, כפי שנקלט באינדקס של מערכת archive.org ב-15.2.17, מתואר יו"ר חברת גולדפינגר ליאור חורב, כאסטרטג פוליטי המייעץ לאישים פוליטיים.

ואם אנחנו כבר מדברים על הופעות של מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך בוועדות הכנסת, כדאי לשים לב לדבר הבא. בדיון שנערך לאחרונה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אמר מפכ"ל המשטרה את הדברים הבאים: "זו פשוט בדיחה שהמדינה לא מקצה למשטרה תקציב לטיפול בתאונות הבניה". על פי הפרסומים, היקף התקציב שמבקש המפכ"ל לצורך הטיפול בנושא עומד על כ-14 מיליון ש"ח.

בינואר 2017, האריכו חברת גולדפינגר והאיחוד האירופי את ההתקשרות ביניהם, כשעל פי הפרסומים חברת גולדפינגר תפעיל "את הפלטפורמות הדיגיטליות של משלחת האיחוד האירופי לישראל".

עיון ב"פלטפורמות הדיגיטליות של משלחת האיחוד האירופי לישראל" מעלה, שהאיחוד האירופי מממן את פרויקט 'נרתמים – בטיחות לעובדי בניין' כחלק מארגון קו לעובד. הפרויקט עוסק בין השאר במיצוי הדין עם האחראים על התאונות באתרי הבניה, כפי שניתן לראות בדף הפייסבוק של משלחת האיחוד האירופי באוגוסט 2018.

על פי הפרסומים, את קיום אותו הדיון שבו השתתף המפכ"ל בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בנושא תאונות העבודה, ביקש ארגון קו לעובד במסגרת פרויקט נרתמים.

הופעתו של מפכ"ל המשטרה בדיון בוועדת הבריאות של הכנסת, בדיון שהתבקש על ידי ארגון קו לעובד, במסגרת מיזם 'נרתמים' הממומן כאמור על ידי משלחת האיחוד האירופי בישראל, שמיוצגת גם היא על ידי חברת גולדפינגר, מעלה תהיות נוספות.

טרם פרסם התחקיר פנינו למשטרת ישראל וביקשנו תגובה על השאלות הבאות:

1. מדוע לא כתב תנ"צ גת בחוו"ד לוועדת המכרזים [מדצמבר 2016], על היכרותו המוקדמת וחברותו עם יו"ר חברת גולדפינגר – ליאור חורב?
2. לנוכח התחקיר שחשף את הכשל שבחוו"ד של תנ"צ גת, האם תפנה משטרת ישראל למח"ש על מנת שתחקור את הנושא?

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "מדובר בגיבוב של מידע ממוחזר ומופרך שכבר פורסם בעבר ושאין מאחוריו דבר וחצי דבר. המכרז בו נבחרה חברת גולדפינגר תקשורת התקיים עוד בטרם מונה תנ"צ יובל גת לתפקידו וחתם עם גיוסו למשטרה על כל המסמכים הרלוונטיים למינויו לרבות ניגוד עניינים. חברת גולדפינגר תקשורת נבחרה עוד בטרם המינוי כאמור, בהליך מכרזי תקין למתן שירותי אסטרטגיה תקשורתית למשטרת ישראל. הארכת חוזה ההתקשרות עם החברה נעשה על פי כל הנהלים ובאישור משרד האוצר. אשר בחן את כלל ההיבטים הכרוכים באישור זה. יתרה מכך, תנ״צ גת הכיר לראשונה את חברת גולדפינגר והעומד בראשה רק עם גיוסו למשטרה.

כפי שניתן לראות, במשטרת ישראל בחרו שלא להשיב על השאלה הפשוטה: "מדוע לא כתב תנ"צ גת בחוו"ד לוועדת המכרזים [מדצמבר 2016], על היכרותו המוקדמת וחברותו עם יו"ר חברת גולדפינגר – ליאור חורב?", במקום זאת בחרה משטרת ישראל להגיב על נושאים שעליהם לא נשאלה.

פנינו גם לליאור חורב ,והעברנו לעיונו את התחקיר, וביקשנו את תשובתו לשאלות הבאות:

1. כמה פעמים שהית בחו"ל ביחד עם תנ"צ יובל גת בתקופה שקדמה לדצמבר 2016?
2. מה תפקידך העדכני בחברת גולדפינגר? ככל שתפקידך השתנה מיו"ר החברה, מתי השתנה?
3. האם חברת גולדפינגר המליצה באופן כלשהוא על קבלתו של תנ"צ יובל גת למשטרת ישראל?

עד לרגע זה לא התקבלה תגובתו של ליאור חורב לשאלות שלעיל, במידה ותתקבל תגובתו היא תפורסם כאן

לביא ברשת