חשיפה: שירות בתי הסוהר מעניק למחבלים תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

מחבלים הכלואים בבתי הסוהר בישראל מקבלים משב”ס תרופות במיליוני שקלים, כולל תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות של אזרחי ישראל

מסמכים רשמיים שהגיעו לידי ארגון לביא לאחר בקשת חופש מידע שהגיש הארגון, חושפים את היקף הטיפול הרפואי של שירות בתי הסוהר במחבלים, המגיע למיליונים מידי שנה, והכולל תרופות שאינן נמצאות בסל הבריאות הישראל.

הממצאים העולים ממסמכים אלו, מלמדים כי בין התאריכים 1.3.15 ועד 30.7.18, מימן שב”ס תרופות לאסירים הכלואים בבתי הכלא הביטחוניים בישראל, בסכום העולה על 12 מיליון שקלים.

עיון בקובץ המפרט את התרופות שקיבלו המחבלים בתקופה זו מלמד כי המחבלים זוכים לתרופות שאינן כלולת בסל הבריאות.

כך לדוגמה בבדיקת התרופות שקיבלו המחבלים בכלא עופר, עולה כי המחבלים בכלא זה קיבלו בתקופה האמורה, תרופות מסוג JANUVIA בסך 21,106 ש”ח.

תרופות JANUVIA המיועדת לטיפול בסוכרת נמצאת מחוץ לסל התרופות של אזרחי ישראל, ולדברי מומחים בתחום הסכרת תרופה זו מצטיינת במיעוט תופעות לוואי.

תרופה נוספת שצדה את העין, היא תרופת המתהדון שניתנת לאסירים הביטחוניים בכלא זה בכמויות נדיבות במיוחד, 860,000 יחידות בשווי כולל של כ-2,694,421 ש”ח. תרופה זו מקובלת כתחליף לסם “מונעת את הופעתם של תסמיני הגמילה וממתנת את הכמיהה לשימוש בסם

לדברי שירות בתי הסוהר, התרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, ניתנות למחבלים לאחר דרישה של רופא שירות בתי הסוהר, ושירות בתי הסוהר מעניק טיפול דומה לכלל האסירים המוחזקים בבתי הכלא בישראל, “ללא הבחנה בין סוגי האסירים והעבירות שביצעו”.

תגובות

  • לחקור את רופא הכלא…האם יש חשש לקבלת טובות הנאה מגורמים חיצוניים להיטיב עם מקורבים להם בכלא

  • אולי בכך גאוותנו? אנו מעניקים טיפול רפואי נחוץ לחלאות האלה. זה אומר משהו, לפחות בתחומים מסויימים, על רמת מוסריות ו.
    יש עוד שיקול: כאשר קיים טיפול רפואי נחוץ והוא לא ניתן בגלל ״סל הבריאות״, ההד הציבורי – הבינ״ל עלול להיות עצום.
    המחבלים האלה, מעצם קיומם מסבים לנו נזק די והותר. למה לאפשר להם סיפוק סנציוני נוסף?
    סירוב מתן תרופה קיימת העשויה להועיל לאדם כלשהו – לא רק למחבלים – בגלל אי הכללתה בסל הבריאות הנו מעשה ברברי ממילא. בכמה כסף ליצמן ושנות׳ אודים ערכו של בן אדם?

לביא ברשת