מי אתם עמיתי קרן וקסנר? ממנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ, ועד בכירי משרד המשפטים

קרן וקסנר מפעילה תכנית עמיתים לבכירי השירות הציבורי בישראל, ומטרתה המוצהרת היא לשפר את איכות הדמוקרטיה במדינת ישראל. תכנית העמיתים של קרן וקסנר ללימודי תואר שני באונ' הרווארד נחשבת לאחת התכניות היוקרתיות והמתגמלות, עד כה התקיימו כעשרים ושמונה מחזורים בעידודה של נציבות שירות המדינה, ובכל מחזור משתתפים עד עשרה מנהלים מצטיינים מהשירות הציבורי של מדינת ישראל.

רבים מבכירי השירות הציבורי הינם עמיתי קרן וקסנר, אולם למרות זאת, רשימת השמות של בכירי השירות הציבורי שלימודיהם מומנו על ידי קרן וקסנר חסויה..

בין עמיתי התכנית הידועים לנו, ניתן למנות לדוגמה את אליעזר יערי לשעבר מנהל חטיבת התכניות בערוץ הראשון שיצא ללימודים במסגרת תכנית וקסנר ולאחר מכן מונה להיות מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, וכן את אבינועם ערמוני שלאחר ששב מהלימודים בהרווארד מונה להיות מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, וכן את דורית קרלין שהייתה סמנכ"לית הקרן החדשה לישראל, וכן את שרון אברהם וייס לשעבר נציבת שוויון הזדמנויות, וכיום מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח לאחר שהחליפה בתפקיד את חגי אלעד ששודרג להיות מנכ"ל בצלם.

עמיתי קרן וקסנר שומרים על קשר רצוף ומקיימים מפגשים על בסיס קבוע במשך שנים ארוכות, מפרסומים שונים עולה כי עמיתי קרן וקסנר עורכים פיקניק משותף בכל שנה באוקטובר בשיתוף עם בני משפחותיהם של העמיתים, וכן מפגשים נוספים באוירה משפחתית ובוגרת נוספת של התכנית אביה אלף [שכיהנה כמנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה וכתבה את הספר 'תיק ליברמן'] מתארת הדלקת נרות משותפת ומסורתית של עמיתי קרן וקסנר בדצמבר.

עמידתם האיתנה ולכידותם של עמיתי קרן וקסנר עמדה למבחן אך לאחרונה, באוגוסט אשתקד דווח כי פרקש-הכהן הודחה מתפקידה כיו"ר רשות החשמל על ידי הקבינט החברתי-כלכלי, בעקבות התנגדותה למתווה הגז שאותו הוביל ראש הממשלה ראש הממשלה בנימין נתניהו.

היחלצותם של עמיתי הקרן לעזרת עמיתיהם וכנגד נבחרי הציבור איננה חד פעמית, וכך לאחר שח"כ מוטי יוגב העביר ביקורת על שופט בית המשפט העליון בשל מדיניותו של פוגלמן בנוגע לאי הריסת בתי מחבלים, דרשו 55 עמיתי קרן וקסנר שהינם בכירים בשירות הציבורי בעבר ובהווה משרת המשפטים שקד, ומראש הממשלה בנימין נתניהו ומשר החינוך נפתלי בנט, לגנות את דבריו של ח"כ יוגב ולהתייצב לצדו של השופט פוגלמן.

אפרופו פוגלמן, על פי פרסומים שונים גם שופט בית המשפט העליון עוזי פוגלמן הינו עמית מעמיתי קרן וקסנר, אולם למרבה הפלא בקורות חייו הרשמיות של השופט פוגלמן באתר בית המשפט העליון לא נכתב כי לימודיו של פוגלמן לתואר שני באונ' הרווארד מומנו על ידי קרן וקסנר, ונכתב רק כי: "בשנת 1990 סיים לימודי מוסמך במנהל ציבורי באוניברסיטת הרווארד בארה"ב". פוגלמן עצמו כך נראה איננו סבור שקרבתם של עמיתי קרן וקסנר ראויה לציון וליחס מיוחד, ומשכך לא ראה פסול בשבתו בהרכב שדן במתווה הגז, הרכב אשר נשא ונתן בעמדתה של עמיתת קרן וקסנר אורית פרקש הכהן המזהירה ממחירי הגז המונופוליסטיים, והקוראת לאמץ פיקוח מחירים אשר יכלול גם מחיר מכירה מרבי.

פוגלמן לא לבד, ישנם בכירים רבים נוספים בשירות הציבורי שניתן לדעת על שותפותם בקרן וקסנר רק במקרה, כך לדוגמא מנהל תאגיד השידור הציבורי אלדד קובלנץ שעליו נכתב בויקיפדיה רק שב-2005 סיים לימודי תואר שני במנהל ציבורי באוניברסיטת הרווארד בבוסטון, אלא שעיון בדברי אותם הימים ילמד אותנו כי לדברי חבריו של קובלנץ, גם לימודיו של קובלנץ בהרווארד מומנו על ידי קרן וקסנר.

רבים מבכירי מערכת המשפט במדינת ישראל הינם עמיתי תכנית וקסנר, בין בכירי מערכת המשפט שהינם עמיתי תכנית וקסנר ניתן למצוא את פרקליט המדינה לשעבר משה לדור, וכך גם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר מייק בלאס, המשמש כיו"ר מועצת הבוגרים של עמיתי וקסנר.

על היקף מעורבות בכירי משרד המשפטים בתכנית ניתן ללמוד מכך שבתוך שנה אחת בלבד יצאו שלושה בכירים ממשרד המשפטים ללימודי תואר שני בהרווארד במימון קרן וקסנר במסגרת התכנית, אגב מעניין לראות את המלצת הפקולטה למשפטים של האונ' העברית על תכנית קרן וקסנר אשר לפי התיאור, המשתתפים בה מתמחים בקביעת מדיניות..

%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa

גם במערכת הביטחון ישנם עמיתים רבים בתכנית וקסנר, על פי פרסומים שונים ראש השב"כ לשעבר עמי איילון הינו עמית בתכנית וקסנר, וגם אלוף במיל' נועם תיבון למד למד לתואר שני בהרווארד במימון קרן וקסנר, וגם אלוף אביב כוכבי שייך לעמיתי קרן וקסנר, וגם אלוף במיל' שי אביטל.

גם במשטרת ישראל החלו לאחרונה לשלוח קצינים בדרגת סגן ניצב המיועדים לקידום לתכנית וקסנר, וכך גם מי שהיה ראש תחום שינוי מדיניות במיזם "קשרי חברה ערבית – משטרה" מר אורי גופר הינו עמית תכנית וקסנר.

כמובן שגם במשרד החוץ בעבר ובהווה ישנם בכירים עמיתי קרן וקסנר, כך לדוגמא הקונסול הכללי של ישראל בבוסטון נדב תמיר המשמש כיום כיו"ר מועצת הבוגרים של תכנית וקסנר שעל פי הפרסומים גרם לתקרית דיפלומטית כאשר תוך כדי תפקידו כקונסול הפיץ בתפוצה רחבה מכתב התוקף בחריפות את מדיניות ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכן מנכ"ל משרד החוץ לשעבר אבי גיל.

במסגרת התכנית לומדים עמיתי התכנית לתואר שני באונ' הרווארד במימון מלא של קרן וקסנר, וזוכים להטבות כספיות נדיבות מאת קרן וקסנר [ביטוח בריאות וטיסות לכל המשפחה, שכר דירה בעשרות אלפי דולרים ועוד], ובסך הכל על פי ההערכות שווי ההטבות הכספיות מאת קרן וקסנר לבכירי השירות הציבורי, עולה על מאה אלף דולר לכל עמית ועמית בתכנית וקסנר.

מובן מאליו, שמימון לימודים ומתן מלגות וטובות הנאה לאישים המכהנים בתפקידים בכירים ברשויות האכיפה עלולים להביא לתוצאות בעייתיות, גם לכידותם של עמיתי הקרן ועמידתם זה לצד זה בפרשיות שונות אומרת דרשני וטעונה בחינה האם עמיתי הקרן מצויים בניגוד עניינים בבואם לדון בנושאים הנוגעים לעמיתי הקרן.

ארגון לביא קורא לנבחרי הציבור להנחות את הגורמים המתאימים לבחון את הפרשה, ולהביא לשקיפות מלאה בכל הנוגע לבכירי השירות הציבורי שהינם עמיתי קרן וקסנר, וכן לחשוף את רשימת השמות המלאה של בכירי השירות הציבורי שלימודיהם מומנו על ידי קרן וקסנר, ואשר הינם עמיתי תכנית וקסנר.

לביא ברשת