מבקרת הספרייה הלאומית תבחן תלונה על מינוי ניצן

בהמשך לתחקיר 'מידה' ובעקבות פניית ארגון 'לביא', מבקרת הפנים של הספרייה הלאומית תבדוק תלונה בנוגע להליך מינויו של שי ניצן לרקטור המוסד. לאחר הפרסום בעניין באתר 'מידה', המחלקה המשפטית של 'לביא' פנתה בבקשה למבקרת לבחון את הליך מינוי הרקטור ואת הגדרות תפקידו, אשר לדברי פניית הארגון "לא זכו לביקורת הארגונית והמנהלית הראויה".

כפי שנחשף ב'מידה' בשבוע שעבר, הגדרות תפקיד ה"רקטור", משרה חדשה שלא הייתה קיימת בספרייה מימיה והומצאה יש מאין, טרם נקבעו סופית למרות שהמינוי עצמו וראשית העסקת ניצן אושרו כבר בנובמבר 2021.

מאז בחר דירקטוריון הספרייה לדחות פעמיים את ההחלטה בעניין "מיקום המשרה במפת המבנה הארגוני", בפעם האחרונה בחודש דצמבר האחרון ובתואנה של "מעבר לבניין חדש". בקשות 'מידה' לקבל פרוטוקולים מלאים מאותן ישיבות נדחו.

על כך נכתב בפניית 'לביא' למבקרת הספרייה כי התנהלות זו "אינה הולמת את מעמד המוסד כגוף ציבורי המחויב לשקיפות ומנהל תקין, ועוד במקרה של מינוי בכיר השנוי במחלוקת, הנהנה גם מן המשכורת הגבוהה ביותר מבין עובדי הספרייה, על פי דו"חות השכר העדכניים".

מן המענה המצומצם שכן התקבל לבקשות המידע, התברר כאמור כי בניגוד לטענות הספרייה, הליך מינוי הרקטור לא נבחן תחת שום ביקורת פנימית או חיצונית, מלבד החלטה בודדת של ועדת הביקורת לאשר את המינוי לפני כשנה ותשעה חודשים, ללא פיקוח מעשי על תוכן המשרה או הליך המינוי.

לאור כל זאת דורשים כעת בארגון 'לביא' כי מבקרת הפנים של הספרייה הלאומית "תיכנס לעובי הקורה ותערוך ביקורת מהותית על תקינות הליך מינוי הרקטור של הספרייה והגדרות תפקידו", וזאת במיוחד בשל היות הספרייה "מוסד ציבורי אשר נהנה מכספי ציבור ואמור לספק לציבור דין וחשבון". על פי תשובתה של מבקרת הספרייה לפניית 'לביא' מן השבוע שעבר, התלונה התקבלה ותטופל "בהתאם לכללים".

בזמן שבהנהלת הספרייה ממשיכים לגרור רגליים ולהתחמק ממענה מלא ושקוף לציבור, כעת הכדור עובר למגרש של מבקרת הפנים של המוסד. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן.

***

מארגון 'לביא' נמסר בתגובה: "הליכי מינויו של שי ניצן לרקטור הספרייה הלאומית מדיפים צחנה עזה, ככל שהדברים לא ייבחנו על ידי מבקרת הספרייה הלאומית אנו נפנה למבקר המדינה".

מהספרייה הלאומית נמסר בתגובה: "פניית ארגון לביא התקבלה בספרייה ותיבחן".

אמיר לוי: 10.8.23 באתר מידה

 

לביא ברשת