מבקר המדינה העביר ליועץ המשפטי לממשלה מידע מפליל כנגד הרשימה המשותפת

מנהלת האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות השיבה בימים האחרונים לארגון לביא, כי מבקר המדינה פנה ליועץ המשפטי לממשלה, והביא לידיעתו את העניין הנוגע לחשש לפלילים בהתנהלות הרשימה המשותפת בבחירות האחרונות לכנסת העשרים.

תשובתו של המבקר מגיעה, לאחר שארגון לביא דרש ממבקר המדינה לפעול בהתאם לחובתו בסעיף 14(ג) בחוק מבקר המדינה, ולהעביר ליועמ"ש את המידע המפליל שהוצג בדו"ח מבקר המדינה אודות התנהלות הבחירות בכנסת העשרים, ולפיו בחוזים שהציגו אנשי מפלגת הרשימה המשותפת נמצאו בין השאר הליקויים החמורים הבאים:

  • "נערכו כמה חוזים עם אותם משכירים בחתימות שונות או חוזים עם משכירים שהם בני משפחה המתגוררים באותו נכס".
  • "נמצאו חוזים שבהם חתימתו של המשכיר זהה לחתימתו של השוכר (נציג הסיעה)".
  • "נמצאו חוזים שנעשו בהם שינויים בכתב (לגבי תקופת השכירות או דמי השכירות) בלא שהם אושרו בחתימת שני הצדדים".
  • "חוזים רבים נחתמו לאחר תחילת תקופת השכירות וחלקם אף בתום תקופת השכירות".
  • "בחלק מהחוזים דמי השכירות הנקובים היו גבוהים מהסכומים ששולמו בפועל למשכירים".
  • "התנהלות הסיעה כמתואר לרבות הודעתה כי הסכמי השכירות עליהם היא חתומה אינם משקפים את המציאות והיעדר אסמכתאות להוצאות בסכומים העולים על מיליון ₪ מעלה חשש כבד כי מדובר בחוזים פיקטיביים לתשלום הוצאות שמהותן אינה ידועה ועל כן לא ניתן לקבוע שמדובר בהוצאות בחירות כהגדרתן בחוק. לעומת זאת בנסיבות הללו ניתן לקבוע כי הרישומים בחשבונות הסיעה אינם משקפים נכונה את פעולותיה. יש לראות בחומרה מצב שבו סיעה מציגה לפני מבקר המדינה מצג שווא בדבר מהות הוצאותיה המשולמות רובן ככולן מכספי הציבור".

את פניית ארגון לביא למבקר המדינה הגיש עו"ד דורון ניר צבי, ובפנייתו ציין את העבירות הפליליות המגולמות במעשים אלו, כדוגמת רישום כוזב במסמכי תאגיד עבירות זיוף ועבירות הונאה, כמו כן הפנה עו"ד ניר צבי במכתבו להוראות החוק המחייבות את המבקר להעביר את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה.

לביא ברשת