מפקד הכח ימשש בידיו את המחבל הפצוע

בימים האחרונים הוציא מד"א הנחיה חדשה המפרטת את נוהל הטיפול במחבלים פצועים בזירת הפיגוע, במסמך, בהנחיה שהגיעה לידינו נכתב כי הנחיה חדשה זאת מבטלת כל הנחיה קודמת בנושא, וכי יש להפיצה לכל צוותי מד"א עובדים ומתנדבים. מסמך הנחיות מד"א מצ"ב בהמשך.

מההנחיה החדשה עולה כי טיפול במחבלים פצועים בזירת האירוע עלול לסכן את כוחות ההצלה ולכן יש צורך לשלול את האפשרות שהמחבלים הפצועים ממולכדים בחגורות נפץ, שלילת האפשרות שהמחבלים הפצועים ממולכדים תתבצע באמצעות פרוצדורה שנקראת נוהל 'זיכוי' על ידי חבלן מוסמך, ולאחר שהחבלן מאשר שהמחבל איננו ממולכד צוותי ההצלה יכולים לטפל במחבל הפצוע ללא חשש.

אבל, לא בכל המקומות צריך לחכות שחבלן מוסמך יבדוק את המחבל הפצוע, על פי מסמך ההנחיות החדשות, בפיקוד מרכז אין להמתין לבואו של חבלן מוסמך, ומי שיבצע את בדיקת המחבל הפצוע בזירת הפיגוע יהיה מפקד הכח בשטח, על פי הנחיה זאת מפקד הכח ימשש בידיו את גופו של המחבל הפצוע, ולאחר מכן יסיר את מעילו של המחבל ולאחר שמפקד הכח יאשר שהמחבל איננו ממולכד, יטפלו הצוותים הרפואיים במחבל הפצוע.

הסיבה שאין להמתין לבואו של חבלן מוסמך מנומקת במסמך ההנחיות החדש, בכך "שבגזרת פיקוד מרכז לעיתים זמן הגעת החבלן עשוי להתארך", ולכן כאמור אין להמתין לחבלן מוסמך אלא מפקד הכח הוא שיבדוק את המחבל, ממסך ההנחיות עולה כי ההחלטה על כך שמפקד הכח בזירת הפיגוע יהיה זה שימשש את המחבל התקבלה בסיכום מיוחד בין מד"א ובין צה"ל.

עורכי הדין אביחי בוארון המייצג את ארגון לביא ודורון ניר צבי המייצג את ארגון חוננו פנו בימים האחרונים לשר הביטחון ולמנכ"ל מד"א בדרישה לבטל את ההנחיות. מעורך הדין אביחי בוארון המייצג את ארגון לביא נמסר: "ההנחיות החדשות מסכנות את חייהם של מפקדי הכוחות ושל צוותי ההצלה. למפקדי הכוחות בשטח אין את ציוד המגן שנמצא ברשות חבלני המשטרה, כמו כן למפקדי הכוחות בשטח אין את ההכשרה המתאימה לשלילת המצאות חומרי נפץ על גופו של המחבל הפצוע, לאחרונה אירעו שני פיגועים במתווה של חגורות נפץ ומטעני חבלה, ברור לכל בר דעת כי במהלך המישוש עלול המחבל לפוצץ עצמו על מפקד הכח. אנו סבורים כי ההנחיה החדשה איננה חוקית וניתנה בחוסר סמכות. ארגוו לביא יפעל מול כל הערכאות הרלוונטיות לשינוי ההנחיה על מנת שמפקדי הכוחות וצוותי ההצלה לא יאולצו לסכן את חייהם ללא הצדקה."

מיו"ר ועדת חוקה של הכנסת ח"כ ניסן סלומיאנסקי נמסר: "הנחיית מד"א לעובדיה והחומרים השונים הרלוונטיים הונחו על שולחני ואני מתכוון ללמוד אותם בימים הקרובים, לקבל התייחסות הגורמים הרלוונטיים ולגבש את עמדתי. אם אכן יתברר שיש דברים בגו אכנס את ועדת החוקה לדיון דחוף בחוקיותן של ההנחיות שלכאורה ניתנו. נעשה הכל כדי להבטיח את שלומם ובטחון של חיילי צה"ל, זה הדבר החשוב מכל בעיניי"

לכידה 2 לכידה 3 לכידה 4 לכידה מסמך 1

לביא ברשת