מרכז מינרבה מממן פעילות בארגוני פוליטיים קיצוניים באמצעות 'מלגות' פטורות ממס

אתמול הורתה סגנית שר החוץ הגב' ציפי חוטובלי להפסיק את תמיכת משרד החוץ למרכז מינרבה הפועל בחסות האונ' העברית, מכיוון שמרכז מינרבה משתף פעולה "עם שורה של ארגונים אנטי ישראלים, כמו הוועד הציבורי למניעת עינויים בישראל, גישה, בצלם, המוקד להגנת הפרט, במקום, עמק שווה ועוד". "לארגונים אלה רקורד של התעלמות מזכויות האדם של היהודים, רובם מעורבים בפעילות אנטי ישראלית ומשרד החוץ לא ישתף פעולה עם ארגונים המכפישים את ישראל מעל כל במה אפשרית", אמרה סגנית השר חוטובלי.

תגובתה זאת של חוטובלי ביום 17/10/16, מגיעה לאחר פנייה ששלח ביום 15/10/16 עו"ד אביחי בוארון מטעם ארגון לביא לסגנית שר החוץ בבקשה להסיר את תמיכת משרד החוץ ממרכז מינרבה המממן פעילות בארגון בצלם ובארגונים דומים הפועלים כנגד יחסי החוץ של מדינת ישראל.

בעקבות ההחלטה להסיר את תמיכת משרד החוץ ממרכז מינרבה, הודיעה האונ' העברית כי "מרכז מינרבה לזכויות אדם הוא גוף אקדמי לא פוליטי, שנהנה ממוניטין בינלאומי, הפועל במסגרת האוניברסיטה העברית ומעודד הוראה ומחקר בתחום זכויות האדם. במסגרת הפעילות שלו חושף המרכז את הסטודנטים לעמדותיהם של ארגוני זכויות אדם שונים, כמו גם לעמדותיהם של גופי ממשלה רלוונטים, אך אינו מעניק תמיכה לארגונים או לממשלה".

ברם בדיקת העובדות בשטח מראה שבניגוד להודעת האוניברסיטה העברית, מרכז מינרבה אכן מעניק תמיכה רחבה לארגון בצלם ולארגונים אנטי ישראלים נוספים, ובין השאר באמצעות תשלום מלגות הפטורות ממס לסטודנטים הפעילים בארגון בצלם ובארגונים רדיקאליים נוספים. ובהודעות רשמיות של מרכז מינרבה אף נכתב כי ארגונים רבים שאיתם עובדת התכנית "הביעו סיפוק רב מהתנדבות עמיתי התכנית, וטענו כי תרומתם לארגון הייתה ברמה גבוהה ביותר".

%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d

עיון ברשימת הארגונים המשתתפים בתוכנית יביא למסקנה שמנהלי התכנית לעמיתי זכויות האדם של מרכז מינרבה סבורים שארגוני זכויות אדם מהצד הימני של המפה הפוליטית לא ראויים להשתתף בתכנית מטעם האונ' העברית בירושלים, וכי ארגונים כמו ארגון בצלם המופיע במועצת הביטחון של האו"ם בקריאה לפעולה כנגד ישראל הינם ארגונים ראויים לתמיכת האוניברסיטה העברית וכספי הציבור.

מלבד זאת, התנהלותו הכספית של מרכז מנרבה מעלה חשש לתשלום שכר לפעילי הארגונים ללא תשלום מס. משום, שכדי לקבל את המלגה של מרכז מינרבה בסך 9,000 ש"ח, הסטודנטים חייבים 'להתנדב' בארגונים שהוזכרו לעיל, כפי שניתן להיווכח מהודעתו הרשמית של מרכז מינרבה לקראת שנת הלימודים הנוכחית [התשע"ז], בה נכתב כי: "התמחות בהיקף 8 שעות שבועיות במהלך כל שנת הלימודים, בארגון זכויות אדם באישור ופיקוח מרכז מינרבה לזכויות האדם, ההתמחות מהווה תנאי לקבלת המלגה".

לפניכם צילום מסך מהודעתה הרשמית של האונ' העברית ומרכז מינרבה לזכויות האדם כפי שפורסמה באתר האונ' העברית בכתובת האינטרנט http://huji.ac.il/upload/Amitimcall20167.pdf

%d7%94%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%96

מן המפורסמות הוא כי מלגות פטורות ממס, בהתאם לסעיף 9(29) לפקודת המס שם נקבע כי: "מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר" הינה מההכנסות הפטורות ממס המפורטות בסעיף זה. אולם שכר הניתן בהתאם לתמורה איננו פטור ממס, ולפיכך הגדרת התשלום לסטודנטים עבור פעילות של 8 שעות שבועיות בארגון בצלם ובארגונים נוספים כ'מלגה' מעלה חשד לעבירת מס. ובשל כך הגיש עורך הדין דורון ניר צבי תלונה מפורטת לרשות המסים בגין התנהלות מרכז מינרבה האונ' העברית.

ארגון לביא ביקש מרשויות המס לבחון גם את הקשר של ארגון שתי"ל [הקרן החדשה לישראל] המפעיל תכנית דומה להפליא ומעניק בתמורה לפעילויות כגון: "מחקר, דוברות, כתיבת דפי עמדה, ריכוז פרויקטים ועבודת שטח, תפקידי הדרכה והנחיה" מלגות. הדעת נותנת כי פעילות של "מחקר, דוברות, כתיבת דפי עמדה, ריכוז פרויקטים ועבודת שטח, תפקידי הדרכה והנחיה" הינה תמורה לכל דבר ועניין, ותשלום המשולם עבור פעילות שכזאת איננו יכול להחשב בשום פנים ואופן כמלגה, אלא מדובר בתמורה שהתשלום עבורה מחויב במס הכנסה וביטוח לאומי.

בראש התכנית של מרכז מינרבה ל'זכויות האדם' עומדת פרו' דפנה גולן ממייסדות ארגון בצלם, ופעילותו הענפה של מרכז מינרבה בשנים האחרונות מתאפשרת תודות לתרומתם הנדיבה של קרנות כגון הקרן החדשה לישראל וקרן פורד. אין כל צורך שפעילותו הענפה של מרכז מינרבה תמומן בכספי הציבור הישראלי.

 

החלטתה של סגנית שר החוץ הגב' חוטובלי להשעות את תקציב משרד החוץ ממרכז מינרבה ראויה ומתבקשת, אנו מקווים שגם האונ' העברית תפסיק להעניק מכספי הציבור למרכז מינרבה שמממן פעילות בארגון בצלם וארגונים דומים, משום שאין כל הצדקה לממן בכספי הציבור את ארגון בצלם הפועל כנגד יחסי החוץ של מדינת ישראל. כמו כן, אנו מצפים שרשויות המס יבצעו בדיקה מקיפה אודות התנהלות מרכז מינרבה וארגון שתי"ל המעניקים מלגות פטורות ממס עבור 'התנדבות' בארגונים פוליטיים.

 

לביא ברשת