צה"ל מפרסם לראשונה את רשימת המכונים האזרחיים המחנכים את חיילי צה"ל וקציניו

דובר צה"ל מפרסם הערב את רשימת המכונים האזרחיים אשר מחנכים את חיילי צה"ל וקציניו.

הפרסום הערב מגיע לאחר בקשת חופש מידע אותו הגשנו לדובר צה"ל כבר לפני כחצי שנה. לאחר שצה"ל נמנע מלהענות לבקשה, שלחנו לדובר צה"ל התראה בטרם פניה לערכאות, בתגובה למכתב התחייבו בדובר צה"ל להעביר ללביא תשובות עד היום.

לצערנו מעיון בממצאים עולה תמונה מטרידה, על פיה ניתן לקבוע כי ישנה נטייה לצד הפוליטי השמאלי של המפה במכונים המחנכים את קציני צה"ל לערכים. בין מכונים אלו בולט מכון מנדל, אשר מקבל יחס חריג ומועדף, במסגרתו מתחנכים קציני צה"ל ללא מכרז למעלה מעשור. מדובר בתוכנית אינטנסיבית במיוחד, יום בשבוע, אשר תכניה שנויים במחלוקת ציבורית עמוקה.

עוד עולה כי עבודת המטה נעשתה באופן לקוי, ללא ניהול פרוטוקולים, ללא תיעוד שמות המשתתפים וללא פירוט מספר הפגישות ומועדם.

לא יתכן כי נושא מהותי שכזה הנוגע לערכי צה"ל ולחינוך קציניו יתנהל במחשכים ללא בקרה, ללא תיעוד וללא שקיפות.

ארגון לביא ימשיך לפעול באמצעים משפטיים על מנת להביא לשקיפות ולבקרה בכל הנוגע לחינוך קציני וחיילי צה"ל

תשובת דובר צה"ל לארגון לביא – מסמך

מכתב התראה בטרם הליכים משפטיים – מסמך

בקשת חופש המידע שהגיש ארגון לביא – מסמך

 

לביא ברשת