רקטור האוניברסיטה העברית: אנו נאבקים למען לארה אל-קאסם

רקטור האוניברסיטה העברית פרופ' ברק מדינה, מודיע שהנהלת האוניברסיטה העברית נאבקת למען לארה אל-קאסם, שכניסתה לישראל נאסרה עקב פעילות אנטי ישראלית. ארגון לביא: פעילות פוליטית קיצונית תוך שימוש באיצטלה אקדמית.

במכתב רשמי מיום 7.10.18, מעדכן רקטור האוניברסיטה העברית פרופ' מדינה, שקריאות להחרים כנסים אקדמיים שנערכים בישראל הפכו נפוצות יותר לאחרונה, וכמוהן קריאות להימנע מקשרים אקדמיים אחרים עם חוקרים ישראלים, וישנן עדויות על כך שלעיתים עלולות להיות לקריאות הללו "השפעה לא זניחה". עם זאת, פרופ' מדינה מתנגד באופן נחרץ למדיניות ממשלת ישראל לפעול באופן "כוחני" כנגד סטודנטים המעורבים בפעילות לקידום חרם אקדמי על ישראל.

במכתבו טוען רקטור האוניברסיטה, כי סעיף ד' לחוק הכניסה לישראל הקובע כי: "לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא, לאדם שאינו אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע במדינת ישראל, אם הוא, הארגון או הגוף שהוא פועל בעבורם, פרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל, כהגדרתו בחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, או התחייב להשתתף בחרם כאמור", עלול ליצור 'השפעה מצננת' על מי שחוששים שמא תימנע כניסתם לישראל לאחר שכבר ינחתו כאן, על יסוד מידע עלום כזה או אחר שמתפרסם בעניינם באתר אינטרנט כלשהו.

מהמכתב עולה שנציגים של הנהלות האוניברסיטאות ובהם פרופ' מדינה, נפגשו עם השר לעניינים אסטרטגיים גלעד ארדן הממונה על המאבק בחרם והציעו תיקון לחוק שנועד להביא לכך שיוחל רק במקרים קיצוניים במיוחד, שבהם מדובר באנשים שנשקפת מהם סכנה ממשית שכניסתם לישראל נועדה לקדם את מטרותיה של תנועת החרם. מדינה מדווח כי לצערו, עד כה לא הצליחו הנציגים המודאגים להביא לשינוי במדיניות הנוהגת, וכי גם עתירה לבג"ץ בעניין, שהגישו פרופ' אלון הראל מהפקולטה למשפטים ופרופ' רן חסין מהמחלקה לפסיכולוגיה, לא צלחה.

למרות זאת מדינה וחבריו לא אמרו נואש, והם פועלים לסייע לסטודנטים ולחוקרים, שאמורים להשתתף בפעילות אקדמית באוניברסיטה העברית, אשר נמנעת מהם הכניסה לישראל. מדינה מפרט במכתבו כי גם במקרה של הסטודנטית לארה אל קאסם, "שכניסתה לישראל עדיין נמנעת בעת כתיבת שורות אלה", מעורבת הנהלת האוניברסיטה כמעט מהרגע הראשון של מניעת כניסתה לארץ, ומוסיף כי "אנחנו מקווים שנצליח במאבק שלנו בעניין".

בסיום מכתבו חושף מדינה כי נעשה ניסיון "לשכנע את רשות ההגירה לאפשר לאוניברסיטאות לספק לאורחים שלהן אישור מיוחד, בדומה לזה שאנו מספקים לעניין הבידוק הביטחוני", אך בינתיים רשות ההגירה מסרבת למהלך זה.

בארגון לביא שחשף את מכתבו של פרופ' ברק מדינה בנושא, אומרים כי פעילותו של פרופ' מדינה וחבריו למען לארה אל קאסם ופעילים אנטי ישראלים נוספים, הינה פעילות פוליטית קיצונית, וככזו לא ראוי שתיעשה באיצטלה אקדמית תוך שימוש בסמלי האוניברסיטה העברית.

לביא ברשת