רשות התאגידים לארגון לביא: אנו נבחן האם 'מפקדים למען ביטחון ישראל' עברו על חוק העמותות

במשרדו של עו"ד דורון ניר צבי התקבלה היום תשובתה של רשות התאגידים, ובה נכתב כי הגורמים הרלוונטיים ברשות התאגידים יבחנו האם 'מפקדים למען ביטחון ישראל' עברו על חוק העמותות, והאם יש צורך להפעיל כנגדם את סמכויות רשם העמותות.

את התלונה הנוגעת בין השאר להתנהלותה הכספית של עמותת 'מפקדים למען ביטחון ישראל', הגיש עו"ד ניר צבי מטעם ארגון לביא, לאחר קמפיין פרובוקטיבי של 'מפקדים למען ביטחון ישראל', שכלל פרסום רחב היקף בנתיבי איילון ובמקומות נוספים.

בתלונתו פירט עו"ד ניר צבי קמפיינים נוספים אותם ערכה העמותה, כדוגמת פרסום תוכן שיווקי בכלי התקשורת המרכזיים בישראל.

העלויות הכספיות של קמפיינים מסוג זה נאמדות בסכומי כסף גבוהים, אולם במסמכי עמותת 'מפקדים למען ביטחון ישראל' שהזמין ארגון לביא מרשות התאגידים לא נמצאו הדו"חות הכספיים של העמותה, וממשרד יחסי הציבור אשר נשכר בידי עמותת "מפקדים למען ביטחון ישראל" נמסר בעבר כי המשרד אינו מעוניין לחשוף את שמות התורמים.

בסעיפים 36-37 בחוק העמותות, נקבעו החובות החלות על העמותות בכל הנוגע לעריכת דו"חות כספיים והגשתם לרשות התאגידים, והדבר אינו נתון לשיקול דעת העמותה. קיומם של הדו"חות ושקיפותם תאפשר להתחקות אחר נתיב הכסף ואחר המניעים של התורמים לעמותות כדוגמת 'מפקדים למען ביטחון ישראל'.

לביא ברשת