שינוי במעמדם של 10,000 פלסטינים בעקבות עתירת ארגון שמאל לבג"צ

בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, הודיעה מחלקת בג"צים לשופטי בג"צ על שינוי במעמדם של כ-10,000 פלסטינים החיים בישראל, ועל ביטול היטל העסקתם.

ארגון המוקד להגנת הפרט מגדיר עצמו כארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל

בעתירה שהגיש השנה המוקד להגנת הפרט לבג"צ, דרש הארגון לשנות את מעמדם של כ-10,000 פלסטינים החיים בישראל ושאינם רשאים לקבל אשרות תושבות, משום שחל עליהם חוק האזרחות והכניסה לישראל, האוסר מתן מעמד קבע בישראל למי שהינו תושב איו"ש.

מדובר בכ-10,000 פלסטינים שלהם בני זוג ישראלים המקבלים אשרות שהייה בישראל, ומעסיקיהם נדרשו לשלם היטל העסקה בגין העסקתם, 10% מהשכר לעובדים בתחום החקלאות, 15% בתחום הבנייה ו-20% בשאר התחומים, בגין הגדרתם של תושבים אלו כעובדים זרים.

בעתירתו, דרש המוקד להגנת הפרט כי תנאי העסקתם יושוו לאלה של תושבי ישראל. לדברי העותרים, עלות ההעסקה הגבוהה ואי-הבהירות בנהלים בנוגע לאופן העסקתם החוקי, גורמת למעסיקים רבים להימנע מהעסקת פלסטינים עליהם חלה הוראת השעה. רבים מקרב אוכלוסייה זו מוצאים עצמם ללא יציבות תעסוקתית, ולעתים אף נאלצים לעבוד "בשחור".

עוד טען המוקד, כי פלסטינים וזרים שחלה בעניינם הוראת השעה, המתגוררים בישראל עם משפחותיהם מזה שנים ומקיימים חיי משפחה וחברה מלאים, הינם תושבי ישראל בפועל, גם אם אינם רשומים במרשם האוכלוסין הישראלי.

לאחרונה הודיעו הודיעו לאחרונה לבג"צ עורכי הדין יורם הירשברג ויונתן ברמן מפרקליטות המדינה, כי "לאחר ישיבה במשרד המשפטים" הנושאים המרכזיים בעתירה "באו על פתרונם", וכי המדינה נענית לדרישת ארגון המוקד להגנת הפרט בנוגע לביטול היטל העסקתם של כ-10,000 הפלסטינים. פרקליטות המדינה  הודיעה לבג"צ כי היא צפויה להגיש לבג"צ הודעה משלימה עד לסוף אוגוסט 2018, בנוגע לדרישות נוספות שהעלו העותרים.

מארגון לביא הפועל למען מינהל תקין בישראל נמסר: "תשובת פרקליטות המדינה ולפיה ישונה מעמדם של כ-10,000 פלסטינים הנמצאים בישראל חריגה בחומרתה, ומהווה כניעה נוספת למאמצי ארגוני השמאל הקיצוני למסמס את חוק האזרחות והכניסה לישראל. זהו שלב חשוב ומשמעותי בדרך לאזרוח מלא של המוני פלסטינים, וההחלטה על כך התקבלה במחשכים, ללא בקרה ציבורית וללא התייחסות נבחרי הציבור.

בארגון לביא קוראים לשרת המשפטים איילת שקד להתערב בתשובות פרקליטות המדינה לבג"צ בתיק זה, ולמנוע את אזרוח המוני תושבי הרש"פ באמצעות מחטפים ותרגילים משפטיים.

לביא ברשת