היום מתחילים סטודנטים במספר אוניברסיטאות 'שנת התמחות' בארגוני שמאל קיצוני

היום [13/11/16] יתחילו סטודנטים באונ' העברית ובמוסדות נוספים 'שנת התמחות' במספר ארגוני שמאל קיצוני, במסגרת קורסים המופעלים בחסות ארגון שתיל והמקנים לסטודנטים 4 נקודות זכות, להלן צילום מסך מתוך תיאור תכנית זאת בקול קורא שהופץ לארגונים באזור ירושלים על ידי מרכז מינרבה וארגון שתיל, קול קורא דומה הופץ לארגונים באזור הדרום המעוניינים להשתתף בתכנית באונ' באר שבע, וקול קורא דומה הופץ גם לארגונים באזור הצפון והמרכז.

%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%91%d7%94

על אופי הפעילות של הסטודנטים במסגרת קורסים אלו ניתן ללמוד מדברים שנשאה מרכזת התכנית הפרו' דפנה גולן ממייסדות בצלםבכנס הבינלאומי השלישי על שיבת הפליטים הפלסטינים שנערך מטעם ארגון זוכרות [דקה 16:58], תוך שתיארה את מאבקה למניעת בנייה בכפר ליפתא הממוקם בכניסה לירושלים "כדי שאולי יום אחד תהיה איזה שהיא אופציה לכמה מפליטי ליפתא לחזור לכפר..

פרו' דפנה גולן מנהלת תכנית דומה להפליא באונ' העברית הנקראת 'שותפות אקדמיה קהילה' במסגרת התכנית פועלים הסטודנטים בין השאר בארגונים הבאים: ארגון בצלם; ארגון גישה; הוועד הישראלי נגד הריסת בתים; הוועד הציבורי נגד עינויים; ארגון זוכרות; ארגון בת שלום [פרו' גולן ייסדה וניהלה גם את ארגון בת שלום]; ארגון יש דין; ארגון מוסאווה; מחסום ווטש; המוקד להגנת הפרט; מוקד סיוע לעובדים זרים; ארגון עדאלה; הקשת הדמוקרטית המזרחית; רבנים למען זכויות אדם; רופאים לזכויות אדם; ארגון שתי"ל.

על אופי הפעילות במסגרת תכנית 'שותפות אקדמיה קהילה' ניתן ללמוד מפרויקט בשם 'קולות משייח ג'ראח, מהו צדק בעיניך' שערכו הסטודנטים במסגרת תכנית שותפות אקדמיה קהילה של האונ' העברית ושל האקדמיה לאומנות בצלאל, להלן קטע מתוך פרויקט זה.

%d7%a7%d7%98%d7%a2-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%a6%d7%93%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9a

אך לאחרונה הורתה סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי להפסיק את תמיכת משרד החוץ בתכניות מרכז מינרבה עקב שותפות מרכז מינרבה בפעילות ארגונים אשר "רובם מעורבים בפעילות אנטי ישראלית". אולם מדו"ח רשמי ['מעורבות חברתית: תפקידה השלישי של האקדמיה'] שהוציאה הוועדה לתכנון ותקצוב של המל"ג, עולה כי גם הות"ת מתקצבת את מרכז מינרבה, ומפרסומי 'שותפות אקדמיה קהילה' של האונ' העברית משתמע שהות"ת מתקצבת גם את תכנית 'שותפות אקדמיה קהילה', וככל שלא יחול שינוי של הרגע האחרון נראה ששוב כספי הציבור יממנו פעילות בארגונים פוליטיים קיצוניים, ואף יוכרו כהתמחות אקדמית..

לביא ברשת