פשיעה ממניע לאומני

עבירות עוון בעיר העתיקה בירושלים בשנים 2019-2021 – מענה משטרת ישראל מיום 29.6.21

  • נושא: עבירות עוון בעיר העתיקה בירושלים בשנים 2019-2021, חלוקה לפי מניע גזעני וזהות חשודים
  • סוג: מענה חופש מידע מאת משטרת ישראל לארגון לביא
  • תאריך: י"ט תמוז תשפ"א – 29.6.21

נספח אקסל למענה משטרת ישראל