פשיעה ממניע לאומני

עבירות פשע בעיר העתיקה בירושלים בשנים 2019-2021 – מענה משטרת ישראל מיום 15.6.21

  • נושא: עבירות פשע בעיר העתיקה בירושלים בשנים 2019-2021, חלוקה לפי מניע גזעני וזהות חשודים
  • סוג: מענה חופש מידע מאת משטרת ישראל לארגון לביא
  • תאריך: ה' תמוז תשפ"א – 15.6.21

נספח אקסל למענה משטרת ישראל