פשיעה חקלאית

פשיעה חקלאית בישראל בשנים 2018-2020 – מענה משטרת ישראל

  • נושא: עפשיעה חקלאית בישראל בשנים 2018-2020, חלוקה לפי זהות הפוגעים וזהות הקרבנות, ולפי מחוזות ועוד
  • סוג: מענה חופש מידע מאת משטרת ישראל
  • תאריך: י”ד באייר תשפ”א – 26.4.21

נספח אקסל למענה משטרת ישראל – תיקי פשיעה חקלאית מחוז צפון דרום וש”י


נספח אקסל למענה משטרת ישראל – תיקי פשיעה חקלאית מחוז צפון דרום וש”י לפי דת קורבן


נספח אקסל למענה משטרת ישראל – תיקי פשיעה חקלאית מחוז צפון דרום וש”י לפי קורבן פלסטיני


נספח אקסל למענה משטרת ישראל – תיקי פשיעה חקלאית מחוז צפון דרום וש”י לפי חשוד נילון ולפי דת


נספח אקסל למענה משטרת ישראל – סטטוס תיקי פשיעה חקלאית מחוז צפון דרום וש”י לפי חשוד נילון ולפי דת


נספח אקסל למענה משטרת ישראל – תיקים עם כתבי אישום פשיעה חקלאית – סינון מחוזות חשוד לא יהודי


נספח אקסל למענה משטרת ישראל – סטטוס תיקי פשיעה חקלאית מחוז צפון דרום וש”י – חשוד פלסטיני