המטו-אונקולוגית

במחלקות ההמטו-אונקולוגיות לילדים ישנם מטופלים רבים שאינם ישראלים, לעתים רוב מוחלט של המטופלים במחלקה אינם ישראלים.

מחלקות אלו קורסות תחת העומס, והטיפול בילדים הישראלים נפגע

לביא ברשת