הקרן החדשה

הקרן מעניקה תמיכות משמעותיות לארגוני השמאל הקיצוני

לביא ברשת