יש דין

ארגון הפועל כנגד התיישבות יהודית ביהודה ושומרון בכלים משפטיים
ארגון לביא חשף שבכיר הארגון, מוהנד ענאתי, ישב בכלא הישראלי לאחר שהורשע בהריגת משתף פעולה עם ישראל

לביא ברשת