מכון מנדל

מכון המקיים פעילות חינוכית ענפה ללא מכרז בקרב קציני צה"ל

לביא ברשת