פוליגמיה

הפוליגמיה כרוכה בעבירות פליליות וכלכליות רבות, אך עד כה רשויות האכיפה לא נוקטים באמצעים הנדרשים כדי להעמיד לדין את עברייני הפוליגמיה המבצעים עבירות הונאה כנגד המוסד לביטוח לאומי, וכנגד עברייני פוליגמיה המבריחים נשים מהרשות הפלסטינית

לביא ברשת