קרן אברהם

עמותה הפועלת למען הערבים בישראל, קיימה פעילויות חינוך משמעותיות בקרב הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל
לאחרונה החלה בשיתוף פעולה משמעותי עם המחלקה לחקירות שוטרים שבמשרד המשפטים

לביא ברשת